Opel Astra: Veiligheidsgordels - Stoelen, veiligheidssystemen - Opel Astra - InstructieboekjeOpel Astra: Veiligheidsgordels

Stoelen, veiligheidssystemen

De veiligheidsgordels worden bij stevig optrekken of krachtig remmen geblokkeerd om de inzittenden op hun stoel te houden. Hierdoor neemt het gevaar voor letsel aanzienlijk af.

Waarschuwing Veiligheidsgordel vóór elke rit omdoen.

Inzittenden die geen gebruik maken van de veiligheidsgordel brengen bij eventuele aanrijdingen medepassagiers en zichzelf in gevaar.

Veiligheidsgordels zijn bedoeld voor gebruik door slechts één persoon tegelijk. Kinderveiligheidssysteem.

Alle onderdelen van het gordelsysteem regelmatig op schade, verontreiniging en juiste werking controleren.

Laat beschadigde componenten vervangen door een werkplaats. Na een aanrijding de veiligheidsgordels en de gordelspanners door een werkplaats laten vervangen.

Let op Zorg dat de veiligheidsgordels niet door schoenen of voorwerpen met scherpe randen beschadigd raken klem komen te zitten. Oprolautomaten vrijhouden van vuil.

Gordelwaarschuwing

Elke stoel is uitgerust met een gordelverklikker.

Voor de voorstoelen zijn dit de controlelampjes Stoelen, veiligheidssystemen en Stoelen, veiligheidssystemen, voor de zitplaatsen achterin is dit het symbool Stoelen, veiligheidssystemen op het Driver Information Center.

Gordelkrachtbegrenzers

De kracht die inwerkt op de carrosserie wordt beperkt doordat de gordels tijdens een botsing geleidelijk worden ontspannen.

Gordelspanners

De veiligheidsgordels van de voorstoelen en buitenste achterstoelen worden aangespannen bij een voldoende krachtige frontale of zijdelingse aanrijding of aanrijding van achteren. De veiligheidsgordels voorin en de buitenste veiligheidsgordels worden met één gordelspanner per stoel gespannen.

Waarschuwing Onjuist handelen (bijv. het verwijderen of aanbrengen van gordels) kan de gordelspanners in werking stellen.

Geactiveerde gordelspanners zijn te herkennen aan de continu brandende controlelamp Stoelen, veiligheidssystemen.

Geactiveerde gordelspanners door een werkplaats laten vervangen.

Gordelspanners worden slechts eenmaal geactiveerd.

Let op Bevestig of monteer geen accessoires of andere voorwerpen die de werking van de gordelspanners kunnen verstoren. Breng geen aanpassingen aan de componenten van de gordelspanner aan, anders vervalt de typegoedkeuring van de auto.

Driepuntsgordel

Omdoen

Stoelen, veiligheidssystemen

Gordel uit de oprolautomaat trekken, zonder te verdraaien voor u langs halen en de gesp in het slot steken.

Heupgordel tijdens het rijden van tijd tot tijd strak trekken door aan de schoudergordel te trekken.

Stoelen, veiligheidssystemen

Loszittende kleding belemmert het strak trekken van de gordel. Geen voorwerpen zoals handtassen of mobiele telefoons tussen de gordel en uw lichaam leggen.

Waarschuwing De gordel niet over harde of breekbare voorwerpen in de zakken van uw kleding laten lopen.

Losmaken

Stoelen, veiligheidssystemen

Om de gordel los te maken, de rode knop van het gordelslot indrukken.

Gebruik van de veiligheidsgordel tijdens de zwangerschap

Stoelen, veiligheidssystemen

Waarschuwing De heupgordel moet zo laag mogelijk over het bekken lopen om druk op de buik te voorkomen.
Zie ook:

Ford Focus. Blijvende neutraalmodus - start niet
Gebruik deze functie om de versnellingshendel uit de parkeerstand (P) te schakelen als u de motor niet kunt starten. N.B.: Deze functie werkt niet als de voertuigaccu bijna leeg is.WAARSCHU ...

Citroen C4. Instrumentenpaneel met kleurinstelling
Meters en displays Toerenteller (x 1.000 tr/min of rpm). Opschakelindicator of stand van de selectiehendel en ingeschakelde versnelling bij een automatische transmissie. Analoge snelhei ...

Modellen: