Peugeot 308: Actieradiusindicatoren AdBlue - Meters - Instrumentenpaneel - Peugeot 308 - InstructieboekjePeugeot 308: Actieradiusindicatoren AdBlue

Zodra de reservevoorraad van het AdBlue®- reservoir is aangesproken of een storing in het SCR-systeem is gesignaleerd, verschijnt bij het aanzetten van het contact een indicator die aangeeft hoeveel kilometer u nog ongeveer kunt rijden voordat het opnieuw starten van de motor automatisch wordt geblokkeerd.

Als gelijktijdig een storing wordt gesignaleerd en het AdBlue®-niveau laag is, wordt de laagste actieradius weergegeven.

Het wettelijk verplichte startblokkeringssysteem wordt automatisch geactiveerd zodra het AdBlue®-reservoir leeg is. 

Als de motor mogelijk niet opnieuw kan worden gestart door een te laag AdBlue®-niveau

Actieradius groter dan 2400 km

Als het contact wordt aangezet, wordt er niet automatisch een melding over de actieradius weergegeven op het instrumentenpaneel.

Actieradius groter dan 2400 km

Druk op deze knop om de actieradius tijdelijk weer te geven.

Afhankelijk van de uitrusting van uw auto kunt u deze informatie weergeven op het touchscreen.

Selecteer het menu " Rijhulpsysteem ".

Vervolgens " Diagnose ".

De actieradius wordt tijdelijk weergegeven.

Bij een actieradius van meer dan 5000 km is de waarde minder nauwkeurig.

Actieradius tussen 600 en 2400 km

Zodra het contact wordt aangezet, gaat het verklikkerlampje UREA branden in combinatie met een geluidssignaal en een melding (bijvoorbeeld "Vul brandstofadditief bij: Starten geblokkeerd binnen 1500 km") die aangeeft hoeveel kilometer of mijl u nog kunt rijden met de resterende hoeveelheid additief.

Tijdens het rijden wordt de melding elke 300 km weergegeven zolang er geen AdBlue®- vloeistof is bijgevuld.

Neem contact op met het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats om AdBlue® te laten bijvullen.

U kunt het bijvullen ook zelf uitvoeren.

Raadpleeg de desbetreffende rubriek voor meer informatie over AdBlue® en het SCR-systeem, en met name over het bijvullen van de vloeistof. 

Actieradius tussen 0 en 600 km

Zodra het contact wordt aangezet, gaat het verklikkerlampje SERVICE branden en knippert het verklikkerlampje UREA in combinatie met een geluidssignaal en een melding (bijvoorbeeld "Vul brandstofadditief bij: Starten geblokkeerd binnen 600 km") die aangeeft hoeveel kilometer of mijl u nog kunt rijden met de resterende hoeveelheid additief.

Tijdens het rijden wordt de melding elke 30 seconden weergegeven zolang er geen AdBlue®-vloeistof is bijgevuld.

Neem contact op met het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats om AdBlue® te laten bijvullen.

U kunt het bijvullen ook zelf uitvoeren.

Als niet op tijd additief wordt bijgevuld, kan de motor niet meer worden gestart.

Storing in verband met een te laag AdBlue® -niveau

Als het contact wordt aangezet, gaat het verklikkerlampje SERVICE branden en knippert het verklikkerlampje UREA in combinatie met een geluidssignaal en de melding "Vul brandstofadditief bij: Starten geblokkeerd".

Het AdBlue®-reservoir is leeg: het wettelijk verplichte startblokkeringssysteem voorkomt dat de motor opnieuw wordt gestart.

Om de motor weer opnieuw te kunnen starten, raden wij u aan contact op te nemen met het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats om de benodigde hoeveelheid additief te laten bijvullen.

Als u zelf additief bijvult, moet het reservoir met minimaal 3,8 liter AdBlue® worden gevuld. 

Raadpleeg de desbetreffende rubriek voor meer informatie over AdBlue® en het SCRsysteem, en met name over het bijvullen van de vloeistof. 

Als een storing in het SCR-systeem wordt gesignaleerd

Er wordt automatisch een startblokkeringssysteem geactiveerd als meer dan 1100 km is gereden nadat de storing in het SCR-systeem is gesignaleerd. Laat het systeem zo snel mogelijk controleren door het PEUGEOT-netwerk of door een gekwalificeerde werkplaats. 

Als een storing wordt gesignaleerd

De verklikkerlampjes UREA, SERVICE en zelfdiagnose motor gaan branden in combinatie met een geluidssignaal en de melding "Storing emissieregeling".

De waarschuwing wordt tijdens het rijden gegeven als de storing voor de eerste keer wordt gesignaleerd en vervolgens steeds bij het aanzetten van het contact zolang de storing niet is verholpen.

In het geval van een tijdelijke storing verdwijnt de waarschuwing tijdens de volgende rit na controle van de zelfdiagnose van het SCR-systeem. 

Tijdens de geautoriseerde rijfase (tussen 1100 km en 0 km)

Als een storing in het SCR-systeem is bevestigd (nadat 50 km is gereden terwijl de melding van de storing permanent wordt weergegeven), gaan de verklikkerlampjes SERVICE en zelfdiagnose motor branden en knippert het verklikkerlampje UREA in combinatie met een geluidssignaal en een melding (bijvoorbeeld "Storing emissieregeling: Starten geblokkeerd binnen 300 km") die aangeeft hoeveel kilometer of mijl u nog met de resterende hoeveelheid additief kunt rijden.

Tijdens het rijden wordt de melding elke 30 seconden weergegeven zolang de storing in het SCR-systeem niet is verholpen.

De waarschuwing wordt opnieuw weergegeven zodra het contact wordt aangezet.

Neem zo snel mogelijk contact op met het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Als u dit niet doet, kan de motor niet meer worden gestart.

Starten geblokkeerd

Elke keer dat het contact wordt aangezet, gaan de verklikkerlampjes SERVICE en zelfdiagnose motor branden en knippert het verklikkerlampje UREA in combinatie met een geluidssignaal en de melding "Storing emissieregeling: Starten geblokkeerd".

U hebt de limiet van de geautoriseerde rijfase overschreden: het startblokkerringssysteem voorkomt dat de motor opnieuw wordt gestart. 

Om de motor weer te kunnen starten, is het noodzakelijk dat u contact opneemt met het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Zie ook:

Ford Focus. Bagagenetten - Stationwagon
Bagagenet Verankeringspunten voor het bagagenet zijn achter de stoelen van de eerste en tweede rij geplaatst.De cassette met het scheidingsnet installeren: Verwijder de afdekking van de b ...

Peugeot 308. Bevestiging kinderzitjes met de veiligheidsgordel
Overeenkomstig de Europese wetgeving geeft dit overzicht de mogelijkheden aan voor het bevestigen met de veiligheidsgordel van een universeel gehomologeerd kinderzitje (a) in uw auto, gerangschikt ...

Modellen: