Peugeot 308: Motorolieniveaumeter - Meters - Instrumentenpaneel - Peugeot 308 - InstructieboekjePeugeot 308: Motorolieniveaumeter

Bij uitvoeringen met een motorolieniveaumeter wordt bij het aanzetten van het contact het motorolieniveau enkele seconden weergegeven, gelijktijdig met de onderhoudsindicator.

Een controle van het olieniveau is alleen betrouwbaar als de auto op een vlakke, horizontale ondergrond staat en de motor minstens 30 minuten niet heeft gedraaid. 

Olieniveau correct

Als het motorolieniveau in orde is, wordt een melding op het instrumentenpaneel weergegeven.

Te weinig olie

Als het motorolieniveau te laag is, wordt een melding op het instrumentenpaneel weergegeven.

Controleer het olieniveau met de peilstok. Als blijkt dat het olieniveau te laag is, moet olie worden bijgevuld om te voorkomen dat ernstige motorschade ontstaat.

Storing motorolieniveaumeter

Als de motorolieniveaumeter defect is, wordt een melding op het instrumentenpaneel weergegeven. Raadpleeg het PEUGEOTnetwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Oliepeilstok

Raadpleeg de desbetreffende rubriek voor de plaats van de peilstok en het bijvullen van motorolie bij een auto met een benzinemotor of een dieselmotor. 

2 merktekens op de peilstok:

Zie ook:

Toyota Auris. Parkeerrem
Bedieningsinstructies Activeer de parkeerrem door de parkeerremhendel helemaal aan te trekken terwijl u het rempedaal intrapt. Deactiveer de parkeerrem door de hendel iets omhoog te trek ...

Ford Focus. Auto-Start-Stop - Automatische transmissie
WAARSCHUWING Zet het contact steeds uit en schakel de parkeerrem helemaal in voordat u enige onderhoudswerkzaamheden uitvoert of uw auto verlaat. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat ...

Modellen: