Peugeot 308: Automatisch noodremsysteem - Waarschuwing bij kans op aanrijding, automatisch noodremsysteem - Rijden - Peugeot 308 - InstructieboekjePeugeot 308: Automatisch noodremsysteem

Automatisch noodremsysteem

Het automatisch noodremsysteem is een functie die beoogt de snelheid van een frontale aanrijding te verminderen of de aanrijding te voorkomen wanneer de bestuurder niet zelf ingrijpt, door gebruik te maken van een detectiesysteem met radar en in te grijpen op het remsysteem van de auto.

Voorwaarden voor activering

Het automatisch noodremsysteem werkt alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Bovendien werkt de radardetectie van het systeem niet als de auto een scherpe bocht maakt.

Voorwaarden voor activering

Via de secundaire pagina van het menu " Rijhulpsysteem ":

Druk op het vergrootglas.

Voorwaarden voor activering

Dit verklikkerlampje knippert als de auto "begint" te remmen, maar de auto zal nooit automatisch volledig worden stilgezet.

U zult het rempedaal krachtig moeten blijven intrappen totdat de auto volledig stilstaat.

Als de functie "automatisch noodremsysteem" niet is geactiveerd, brandt dit verklikkerlampje permanent.

Storing

In het geval van een storing wordt u gewaarschuwd door het branden van het verklikkerlampje Service in combinatie met een melding.

Raadpleeg het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Storing

De werking van de radar, die achter de voorbumper is gemonteerd, kan verstoord worden door bepaalde weersomstandigheden, die een opeenhoping van sneeuw, ijs, modder enz. veroorzaken.

Reinig de voorbumper door de sneeuw of de modder te verwijderen.

Zie ook:

KIA Cee'd. Goede rijgewoonten
Houd het gaspedaal nooit ingetrapt als de selectiehendel van stand P of N in een andere stand wordt gezet. Zet de selectiehendel nooit in stand P als de auto nog niet volledig tot stilstand ...

KIA Cee'd. Onderhoudswerkzaamheden
Neem bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en controles de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht om schade aan uw auto en/of persoonlijk letsel te voorkomen. Niet doelmatig, onvoldo ...

Modellen: