Peugeot 308: Elektrisch bedienbare ruiten - Toegang tot de auto - Peugeot 308 - InstructieboekjePeugeot 308: Elektrisch bedienbare ruiten

Elektrisch bedienbare ruiten

  1. Links voor.
  2. Rechts voor.
  3. Rechts achter.
  4. Links achter.
  5. Blokkeerschakelaar elektrisch bedienbare ruiten achter.
Door de knop voor het vergrendelen (op de sleutel of de afstandsbediening) ingedrukt te houden worden de ruiten automatisch gesloten.

Handbediening

Duw of trek de schakelaar tot het zware punt om de ruit te openen of sluiten. De ruit stopt zodra de schakelaar wordt losgelaten.

Automatische bediening

Duw of trek de schakelaar voorbij het zware punt om de ruit te openen of sluiten. Als u de schakelaar hebt losgelaten, opent of sluit de ruit volledig. Druk opnieuw op de schakelaar om het openen of sluiten te stoppen.

Ongeveer 1 minuut nadat de sleutel is verwijderd, kunnen de ruiten niet meer worden bediend. Zet het contact aan om de ruiten weer te kunnen bedienen.

Beveiliging tegen beknellen (volgens uitvoering)

Als de ruit sluit en tegen een obstakel stuit, stopt de ruit en gaat deze direct gedeeltelijk weer open.

Als de ruit niet automatisch wil sluiten, druk dan op de schakelaar om de ruit helemaal te openen en trek vervolgens de schakelaar omhoog tot de ruit volledig is gesloten. Houd de schakelaar na het sluiten nog ongeveer 1 seconde vast.

Tijdens deze handelingen is de beveiliging tegen beknellen uitgeschakeld.

Blokkering van de ruitbediening achter

Druk, voor de veiligheid van uw kinderen, op deze schakelaar om de ruitbediening achter, ongeacht de stand van de ruiten, te blokkeren.

Als het lampje brandt, is de ruitbediening achter geblokkeerd.

Als het lampje is gedoofd, is de ruitbediening achter niet geblokkeerd.

Resetten van de ruitbediening

Als de accu is losgekoppeld geweest, moet de ruitbediening gereset worden.

Tijdens deze handelingen is de beveiliging tegen beknellen uitgeschakeld:

Neem bij het verlaten van de auto, zelfs voor een korte periode, altijd de sleutel mee.

Wanneer tijdens het bedienen van de ruit iets tussen de ruit en de sponning bekneld raakt, moet de ruit weer worden geopend. Druk daarvoor op de desbetreffende schakelaar.

Wanneer de bestuurder de ruit aan passagierszijde bedient, moet deze ervan verzekerd zijn dat niets het correcte sluiten van de ruit verhindert.

De bestuurder moet ervan verzekerd zijn dat de passagiers op de juiste manier gebruik maken van de elektrische ruitbediening.

Zorg ervoor dat kinderen zich tijdens het bedienen van de ruit niet kunnen bezeren.

Zie ook:

KIA Cee'd. Portiersloten van buitenaf vergrendelen/ontgrendelen
Afstandsbediening/Smart Key De portieren kunnen worden vergrendeld en ontgrendeld met de afstandsbediening of de Smart Key. De portieren kunnen worden vergrendeld en ontgrendeld door de ...

KIA Cee'd. Band met een kleine hoogte- /breedteverhouding
(indien van toepassing) Er zijn banden toegepast met een kleine hoogte-/breedteverhouding, kleiner dan 50, voor een sportieve uitstraling. Omdat banden met een kleine hoogte-/breedteverhouding z ...

Modellen: