Peugeot 308: Gebruiksadviezen voor de verwarming, ventilatie en airconditioning - Ergonomie en comfort - Peugeot 308 - InstructieboekjePeugeot 308: Gebruiksadviezen voor de verwarming, ventilatie en airconditioning

Peugeot 308 / Peugeot 308 - Instructieboekje / Ergonomie en comfort / Gebruiksadviezen voor de verwarming, ventilatie en airconditioning

Neem voor een optimale werking van de verwarming, ventilatie en airconditioning de volgende gebruiksadviezen in acht:

  • Let erop dat voor een gelijkmatige verdeling van de lucht naar het interieur de uitstroomopening onder de voorruit, de verschillende luchtkanalen, ventilatieroosters en overige uitstroomopeningen alsmede de ventilatieopening in de bagageruimte vrij blijven.
  • Let erop dat de zonnesensor op het dashboard niet wordt afgedekt. Deze sensor dient voor de regeling van de automatische airconditioning.
  • Zet de airconditioning minstens één tot twee keer per maand vijf tot tien minuten aan om het systeem in perfecte staat te houden.
  • Controleer regelmatig de staat van het interieurfilter en laat de filterelementen periodiek vervangen.

    Wij raden u een gecombineerd interieurfilter aan. Dankzij het toegevoegde speciale actieve middel draagt het bij tot een gezuiverde lucht voor de inzittenden en een schoon interieur (vermindering van allergische reacties, stank en vetaanslag).

  • Laat om de perfecte werking van de airconditioning te garanderen het systeem regelmatig controleren zoals voorgeschreven in het garantie- en onderhoudsboekje.
  • Gebruik de airconditioning niet als deze niet koelt en raadpleeg het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Bij een zware belasting van de motor (trekken van een aanhanger op een steile helling bij een hoge buitentemperatuur) kan de airconditioning tijdelijk worden uitgeschakeld voor een optimale trekkracht van de motor.

 

Als de auto lange tijd in de zon heeft gestaan en de temperatuur in het interieur hoog is opgelopen, zet dan de ruiten enige tijd open.

Zorg ervoor dat de aanjagersnelheid voldoende hoog is ingesteld, zodat de lucht in het interieur goed ververst wordt.

Het airconditioningssysteem is chloorvrij en is niet schadelijk voor de ozonlaag.

 

Condensvorming in de airconditioning kan ertoe leiden dat zich een klein plasje water onder de auto vormt. Dit is een normaal verschijnsel.

 

Stop & Start-systeem De verwarming en de airconditioning werken uitsluitend bij draaiende motor.

Als u het thermische comfort in de auto op het door u gewenste niveau wilt houden, kunt u tijdelijk de functie Stop & Start uitschakelen.

Raadpleeg de desbetreffende rubriek voor meer informatie over het Stop & Start -systeem.

Zie ook:

Citroen C4. Afzetten van de motor
Breng de auto tot stilstand. Draai, terwijl de motor stationair draait, de sleutel in de stand 1. Verwijder de sleutel uit het contactslot. Draai om het stuurslot te vergrendelen aan het stuu ...

Toyota Auris. Belangrijke punten met betrekking tot het beladen van een aanhangwagenBelangrijke punten met betrekking tot het beladen van een aanhangwagen
■ Totaal aanhangwagengewicht en maximaal toegestane kogeldruk Totaal aanhangwagengewicht Het gewicht van de aanhangwagen plus het gewicht van de lading mag het maximale aanhangwagengew ...

Modellen: