Peugeot 308: Sneeuwscherm - Praktische informatie - Peugeot 308 - InstructieboekjePeugeot 308: Sneeuwscherm

Het afneembare sneeuwscherm wordt op het onderste gedeelte van de voorbumper geplaatst om een opeenhoping van sneeuw bij de koelventilateur van de radiateur te voorkomen.

Zorg dat de motor is afgezet en de ventilateur stil staat als er handelingen aan het sneeuwscherm worden uitgevoerd. Voor het plaatsen en verwijderen wordt geadviseerd contact op te nemen met het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Plaatsen

Plaatsen

Verwijderen

Vergeet niet het sneeuwscherm te verwijderen:

  • als de buitentemperatuur hoger is dan 10°C (bijvoorbeeld 's zomers),
  • als de auto moet worden gesleept,
  • bij snelheden hoger dan 120 km/h.
Zie ook:

Ford Focus. Een koplamp verwijderen
WAARSCHUWING Schakel de verlichting en het contact uit. Het nalaten hiervan kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.Lampen en gekoppelde componenten worden heet tijdens gebruik. ...

Peugeot 308. Verwijderen van de slang en de flacon
Beweeg de volledige slang 2 naar links, tot hij contact maakt met de behuizing. Maak de aansluiting 1 van de flacon los door hem een kwart omwenteling linksom te draaien. Beweeg de vo ...

Modellen: