Peugeot 308: Verlichting buitenspiegels - Verlichting en zicht - Peugeot 308 - InstructieboekjePeugeot 308: Verlichting buitenspiegels

Om de toegang tot de auto te vergemakkelijken, worden de volgende delen verlicht:

Inschakelen

Als de plafonnier in deze stand staat, wordt de verlichting in de buitenspiegels automatisch ingeschakeld:

Uitschakelen

De verlichting dooft na een bepaalde tijd automatisch.

Zie ook:

Ford Focus. Afwijzing van garantie
U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT HET GEBRUIK VAN DE APPARATEN EN SOFTWARE OP UW EIGEN RISICO GEBEURT EN DAT U HET VOLLEDIGE RISICO DRAAGT VOOR AFDOENDE KWALITEIT, PRESTATIES, COMPATIB ...

Ford Focus. Tanken
Overzicht tanksysteem Tankklep. Vulklep brandstoftank. Brandstofvulleiding. Uw auto beschikt niet over een tankdop. Linkerzijde. ...

Modellen: