Toyota Auris: Brandstoffilter (alleen 1ND-TV motor) - Motorruimte - Onderhoud, zelf
uit te voeren - Onderhoud en
verzorging - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Brandstoffilter (alleen 1ND-TV motor)

U kunt het brandstoffilter zelf aftappen. Maar omdat dit lastig is, adviseren wij u het brandstoffilter te laten aftappen door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige. Neem contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige als u het brandstoffilter toch zelf wilt aftappen.

Auto's met een instrumentenpaneel met 3 meters Het water in het brandstoffilter moet worden afgetapt wanneer het waarschuwingslampje van het brandstoffilter gaat branden en er een zoemer klinkt.

Auto's met een instrumentenpaneel met 2 meters Het water in het brandstoffilter moet worden afgetapt wanneer de waarschuwingsmelding "Drain water from fuel filter." (tap water af uit brandstoffilter) op het multi-informatiedisplay wordt weergegeven en er een zoemer klinkt.

1. Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop: Zet het contact UIT.

Auto's met Smart entry-systeem en startknop: Zet het contact UIT.

2. Plaats een klein bakje onder de aftapplug om het water en de brandstof in op te vangen.

3. Draai de aftapplug linksom, ongeveer 2 - 2,5 slag.

Onderhoud, zelf uit te voeren

4. Beweeg de pompknop tot er brandstof uit de aftapplug komt.

Onderhoud, zelf uit te voeren

5. Draai de aftapplug na het aftappen met de hand vast.

Zie ook:

Ford Focus. Alle MyKeys wissen
Wanneer u alle MyKeys wist, verwijdert u alle beperkingen en worden alle MyKeys gereset naar hun oorspronkelijke status van admin-sleutel. Schakel het contact in met behulp van een admin ...

Peugeot 308. Motorkap
Schakel het Stop&Start-systeem altijd uit als u handelingen onder de motorkap wilt uitvoeren, om letsel door het automatisch activeren van de START-stand te voorkomen. ...

Modellen: