Toyota Auris: Detectiebereik van de sensoren - Toyota Parking Assistsensor - Gebruik van de ondersteunende
systemen - Rijden - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Detectiebereik van de sensoren

  1. Ongeveer 100 cm
  2. Ongeveer 150 cm
  3. Ongeveer 25 cm
  4. Ongeveer 50 cm
  5. Ongeveer 50 cm

Het schema toont het detectiebereik van de sensoren. Merk op dat de sensoren geen obstakels kunnen detecteren die zich extreem dicht bij de auto bevinden.

Het bereik van de sensoren kan verschillend zijn, afhankelijk van bijvoorbeeld de vorm van het object.

Gebruik van de ondersteunende systemen

■De Toyota Parking Assist-sensor kan worden gebruikt als Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop: Het contact staat AAN.

Auto's met Smart entry-systeem en startknop: Het contact AAN staat.

■Detectie-informatie sensoren

Naast de hierboven genoemde voorbeelden kunnen er situaties zijn waarin de sensor borden en andere voorwerpen door hun vorm dichterbij signaleert dan deze in werkelijkheid zijn.

■Als "Clean sonar." (Reinig sonar) weergegeven op het multi-informatiedisplay.

Mogelijk is een sensor vuil of bedekt met sneeuw of ijs. In dat geval moet het systeem na het reinigen van de sensor weer normaal werken.

Als een sensor is bevroren, wordt er mogelijk een waarschuwingsmelding weergegeven of worden obstakels mogelijk niet gesignaleerd. Wanneer de sensor is ontdooid, moet het systeem weer normaal werken.

■Als "Check sonar system" (controleer sonarsysteem) wordt weergegeven op het multi-informatiedisplay Het systeem werkt mogelijk niet door een storing in een sensor.

Laat de auto nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

WAARSCHUWING

■Wees alert tijdens het gebruik van de Toyota Parking Assist-sensor Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Anders kan een ongeval het gevolg zijn.

OPMERKING

■Aanwijzing bij het gebruik van de Toyota Parking Assist-sensor

Zie ook:

Toyota Auris. Wijzigen van de ingestelde snelheid
Verhogen van de snelheid Verlagen van de snelheid Houd de hendel vast tot de gewenste snelheid bereikt is. Voor een kleine wijziging van de ingestelde snelheid druk u de hendel lichtjes ...

Ford Focus. Werking
WAARSCHUWING Het systeem detecteert mogelijk geen voorwerpen met oppervlakken die reflectie absorberen. Wees altijd voorzichtig en oplettend tijdens het rijden. Als u niet goed oplet, kunt ...

Modellen: