Toyota Auris: Detectiebereik van de sensoren - Toyota Parking Assistsensor - Gebruik van de ondersteunende
systemen - Rijden - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Detectiebereik van de sensoren

  1. Ongeveer 100 cm
  2. Ongeveer 150 cm
  3. Ongeveer 25 cm
  4. Ongeveer 50 cm
  5. Ongeveer 50 cm

Het schema toont het detectiebereik van de sensoren. Merk op dat de sensoren geen obstakels kunnen detecteren die zich extreem dicht bij de auto bevinden.

Het bereik van de sensoren kan verschillend zijn, afhankelijk van bijvoorbeeld de vorm van het object.

Gebruik van de ondersteunende systemen

■De Toyota Parking Assist-sensor kan worden gebruikt als Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop: Het contact staat AAN.

Auto's met Smart entry-systeem en startknop: Het contact AAN staat.

■Detectie-informatie sensoren

Naast de hierboven genoemde voorbeelden kunnen er situaties zijn waarin de sensor borden en andere voorwerpen door hun vorm dichterbij signaleert dan deze in werkelijkheid zijn.

■Als "Clean sonar." (Reinig sonar) weergegeven op het multi-informatiedisplay.

Mogelijk is een sensor vuil of bedekt met sneeuw of ijs. In dat geval moet het systeem na het reinigen van de sensor weer normaal werken.

Als een sensor is bevroren, wordt er mogelijk een waarschuwingsmelding weergegeven of worden obstakels mogelijk niet gesignaleerd. Wanneer de sensor is ontdooid, moet het systeem weer normaal werken.

■Als "Check sonar system" (controleer sonarsysteem) wordt weergegeven op het multi-informatiedisplay Het systeem werkt mogelijk niet door een storing in een sensor.

Laat de auto nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

WAARSCHUWING

■Wees alert tijdens het gebruik van de Toyota Parking Assist-sensor Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Anders kan een ongeval het gevolg zijn.

OPMERKING

■Aanwijzing bij het gebruik van de Toyota Parking Assist-sensor

Zie ook:

Opel Astra. Boordinformatie
Berichten worden weergegeven op het Driver Information Center; in sommige gevallen samen met een waarschuwing en een geluidstoon. Druk in het Midlevel-display op SET/CLR op de richtingaanwijz ...

Citroen C4. Slepen van de auto
U kunt de auto laten slepen door een andere auto of een andere auto slepen met behulp van het verwijderbare sleepoog. Toegang tot het gereedschap Het sleepoog bevindt zich onder de vloerplaat ...

Modellen: