Toyota Auris: Display - Toyota Parking Assistsensor - Gebruik van de ondersteunende
systemen - Rijden - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Display

Wanneer de sensoren een obstakel signaleren, wordt dit grafisch weergegeven op het multi-informatiedisplay overeenkomstig de positie en afstand tot het obstakel.

  1. Werking binnenste sensor voor
  2. Werking sensoren en hoeksensoren voorzijde
  3. Werking hoeksensoren achter
  4. Werking binnenste sensor achter

Gebruik van de ondersteunende systemen

De afstandsweergave en zoemer

Als een sensor een obstakel signaleert worden de richting van en de afstand tot het obstakel bij benadering weergegeven en klinkt de zoemer.

■ Hoeksensoren

Gebruik van de ondersteunende systemen

■ Sensoren voorzijde

Gebruik van de ondersteunende systemen

■ Middelste sensoren

Gebruik van de ondersteunende systemen

Zie ook:

Ford Focus. Auto-Start-Stop - Automatische transmissie
WAARSCHUWING Zet het contact steeds uit en schakel de parkeerrem helemaal in voordat u enige onderhoudswerkzaamheden uitvoert of uw auto verlaat. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat ...

Ford Focus. Gegevensopslag
WAARSCHUWINGSluit geen draadloze apparaten aan op de diagnosestekker. Onbevoegde derden kunnen zich toegang verschaffen tot de voertuiggegevens en de prestaties van veiligheidsgerelateerde syste ...

Modellen: