Toyota Auris: PCS (Pre-Crash Safetysysteem) - Toyota Safety Sense - Rijden - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: PCS (Pre-Crash Safetysysteem)

Het Pre-Crash Safety-systeem maakt gebruik van de sensor voor om voorliggers te signaleren. Wanneer het systeem oordeelt dat een aanrijding aan de voorzijde met een voertuig waarschijnlijk is, wordt een waarschuwing geactiveerd om de bestuurder aan te sporen om uit te wijken en wordt de potentiële remdruk verhoogd om de bestuurder te helpen een aanrijding te voorkomen. Wanneer het systeem oordeelt dat een aanrijding aan de voorzijde met een voertuig zeer waarschijnlijk is, worden de remmen automatisch bekrachtigd om te helpen een aanrijding te voorkomen of om de impact van een aanrijding te helpen verminderen.

Het Pre-Crash Safety-systeem kan worden in-/uitgeschakeld en het waarschuwingstijdstip kan worden gewijzigd.

Pre-Crash-waarschuwing Wanneer het systeem oordeelt dat een aanrijding aan de voorzijde waarschijnlijk is, klinkt er een zoemer en wordt er een waarschuwingsmelding weergegeven op het multi-informatiedisplay om de bestuurder aan te sporen om uit te wijken.

Toyota Safety Sense

Pre-Crash Brake Assist Wanneer het systeem vaststelt dat de kans op een frontale aanrijding groot is, past het systeem een grotere remkracht toe in relatie tot de kracht waarmee het rempedaal wordt ingetrapt.

Pre-Crash Brake-systeem Wanneer het systeem vaststelt dat de kans op een frontale aanrijding groot is, wordt de bestuurder door het systeem gewaarschuwd.

Wanneer het systeem oordeelt dat een aanrijding zeer waarschijnlijk is, worden de remmen automatisch bekrachtigd om te helpen een aanrijding te voorkomen of de snelheid van de aanrijding te verlagen.

WAARSCHUWING

■Beperkingen van het Pre-Crash Safety-systeem

■Pre-Crash Brake-systeem

WAARSCHUWING

■Wanneer moet het Pre-Crash Safety-systeem uitgeschakeld worden Schakel in de volgende situaties het systeem uit, omdat het mogelijk niet juist werkt, hetgeen kan leiden tot een ongeval waarbij ernstig letsel kan ontstaan:

Wijzigen van de instellingen van het Pre-Crash Safety-systeem

■ In-/uitschakelen van het Pre-Crash Safety-systeem Druk gedurende ten minste 3 seconden op de schakelaar PCS.

Het waarschuwingslampje PCS gaat branden en er wordt een melding weergegeven op het multi-informatiedisplay wanneer het systeem wordt uitgeschakeld.

Druk nogmaals op de schakelaar PCS om het systeem in te schakelen.

Het Pre-Crash Safety-systeem wordt iedere keer wanneer de motor wordt gestart, ingeschakeld.

Toyota Safety Sense

■ Wijzigen van de timing van de Pre-Crash-waarschuwing Druk de PCS-schakelaar in om het actuele timing van de waarschuwing op het multi-informatiedisplay weer te geven. Telkens wanneer op de PCS-schakelaar wordt gedrukt in de weergegeven status, wijzigt de timing van de waarschuwing als volgt: Als de instelling van de timing is gewijzigd, blijft de instelling de volgende keer dat de motor wordt gestart, bewaard.

  1. Ver weg
    De waarschuwing treedt eerder in werking dan bij de standaardtiming.
  2. Gemiddeld
    Dit is de standaardinstelling.
  3. Dichtbij
    De waarschuwing treedt later in werking dan bij de standaardtiming.

Toyota Safety Sense

■Werkingsvoorwaarden Het Pre-Crash Safety-systeem wordt ingeschakeld en oordeelt dat een aanrijding aan de voorzijde met een voertuig waarschijnlijk is.

De verschillende functies werken bij de volgende snelheden:

Het systeem werkt in de volgende situaties mogelijk niet:

■Uitschakelen van de Pre-Crash Safety Brake-functie

■Omstandigheden waaronder het systeem mogelijk werkt, zelfs als er geen kans op een aanrijding is

●In sommige situaties, zoals de onderstaande, oordeelt het systeem mogelijk dat een aanrijding aan de voorzijde waarschijnlijk is en treedt het in werking.

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

■Situaties waarin het systeem mogelijk niet goed werkt

●In sommige situaties, zoals de onderstaande, wordt een voertuig mogelijk niet gesignaleerd door de sensor voor, waardoor het systeem niet goed werkt:

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense

●In sommige situaties, zoals onderstaande, wordt er mogelijk onvoldoende remkracht gegenereerd, waardoor het systeem niet goed werkt:

■Als het waarschuwingslampje PCS knippert of gaat branden en er een waarschuwingsmelding wordt weergegeven op het multi-informatiedisplay Het Pre-Crash Safety-systeem is mogelijk tijdelijk niet beschikbaar of er is mogelijk een storing aanwezig in het systeem.

■Als de VSC wordt uitgeschakeld

Zie ook:

Ford Focus. Autokrik
WAARSCHUWINGControleer dat de krik niet beschadigd of vervormd is en dat de schroefdraad gesmeerd en schoon is. Plaats niets tussen de krik en de grond.Plaats niets tussen de krik en uw auto. G ...

Toyota Auris. Overige voorzieningen in het interieur
Zonnekleppen Klap de zonneklep omlaag om deze in de vooruitgerichte stand te zetten. Klap de zonneklep omlaag, maak de klep los en draai deze naar de zijkant om de zonneklep in de zijd ...

Modellen: