Toyota Auris: Veiligheidsgordels - Voor een veilig gebruik - Veiligheid en beveiliging - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Veiligheidsgordels

Controleer voordat u wegrijdt eerst of alle inzittenden de veiligheidsgordel dragen.

Juist gebruik van de veiligheidsgordels

Vast- en losmaken van de veiligheidsgordel

  1. Maak de veiligheidsgordel vast door de gesp in de gordelsluiting te drukken totdat u een klik hoort.
  2. De veiligheidsgordel kan worden losgemaakt door de ontgrendelknop in te drukken.

Voor een veilig gebruik

Afstellen van de hoogte van het schouderbevestigingspunt van de veiligheidsgordel (voorstoelen)

  1. Duw het schouderbevestigingspunt omlaag terwijl u de ontgrendelknop indrukt.
  2. Duw het schouderbevestigingspunt omhoog.

Zet het bovenste bevestigingspunt in de gewenste positie en laat het los als u een klik hoort.

Voor een veilig gebruik

Gordelspanners (voorstoelen)

De gordelspanners helpen bij het op hun plaats houden van de inzittenden doordat ze de gordels snel strak tegen het lichaam aan trekken bij bepaalde soorten zware frontale aanrijdingen en aanrijdingen van opzij.

De gordelspanners worden niet geactiveerd bij lichtere frontale aanrijdingen of aanrijdingen van opzij, bij aanrijdingen van achteren of wanneer de auto over de kop slaat.

Voor een veilig gebruik

■Blokkeerautomaat (ELR) De blokkeerautomaat blokkeert de gordel als u zeer krachtig remt of betrokken raakt bij een aanrijding. De blokkeerautomaat kan ook in werking treden als u te snel vooroverbuigt. Door rustig te bewegen kan de veiligheidsgordel afrollen, zodat u vrij kunt bewegen.

■Gebruik van veiligheidsgordels door kinderen De veiligheidsgordels van uw auto zijn in principe ontworpen voor gebruik door volwassenen.

■Vervangen van de veiligheidsgordel als de gordelspanner geactiveerd is geweest (voorstoelen) Als de auto betrokken is bij meerdere aanrijdingen, wordt de gordelspanner geactiveerd voor de eerste aanrijding, maar niet voor de tweede of voor volgende aanrijdingen.

■Wetgeving met betrekking tot veiligheidsgordels Als er in het land waarin u woont regels zijn voor veiligheidsgordels, neem dan contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige voor het vervangen of plaatsen van veiligheidsgordels.

WAARSCHUWING Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om de kans op letsel bij plotseling remmen, plotseling uitwijken of een ongeval te beperken.

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

■Dragen van een veiligheidsgordel

■Zwangere vrouwen Win medisch advies in en draag de veiligheidsgordel op de juiste manier.

Zwangere vrouwen moeten het heupgedeelte van de veiligheidsgordel op dezelfde manier dragen als de andere inzittenden, zo laag mogelijk over het bekken, de schoudergordel helemaal uittrekken over de schouder en ervoor zorgen dat de gordel niet over de buik loopt.

Als de veiligheidsgordel niet op de juiste wijze gedragen wordt, kan niet alleen de zwangere vrouw zelf, maar ook het ongeboren kind ernstig letsel oplopen bij plotseling remmen of een aanrijding.

Voor een veilig gebruik

WAARSCHUWING

■Mensen met fysieke beperkingen Win medisch advies in en draag de veiligheidsgordel op de juiste manier.

■Als er kinderen in de auto aanwezig zijn Laat kinderen niet met de veiligheidsgordel spelen. Als de veiligheidsgordel om de nek van het kind draait, kan het kind stikken of ernstig letsel oplopen.

Als dit gebeurt en de gordelsluiting niet kan worden losgemaakt, knip de gordel dan door met een schaar.

■Gordelspanners (voorstoelen) Het waarschuwingslampje SRS gaat branden als een gordelspanner is geactiveerd.

De veiligheidsgordel kan in dit geval niet meer worden gebruikt en moet worden vervangen door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■Verstelbaar schouderbevestigingspunt (voorstoelen) Zorg ervoor dat de gordel goed over het midden van de schouder ligt. De gordel mag niet tegen de nek aanliggen, maar ook niet van uw schouder afglijden. Als u hier niet voor zorgt, wordt de mate van bescherming bij plotseling remmen, uitwijken of een ongeval minder en de kans op ernstig letsel groter.

■Beschadiging en slijtage van veiligheidsgordels

Zie ook:

Ford Focus. Zijsensorsysteem
WAARSCHUWING Het systeem detecteert mogelijk geen voorwerpen met oppervlakken die reflectie absorberen. Wees altijd voorzichtig en oplettend tijdens het rijden. Als u niet goed oplet, kunt ...

Ford Focus. Permanente neutraalmodus
Gebruik deze functie om uw auto in neutraal (N) te houden wanneer u uitstapt.Zet uw auto in de blijvende neutraalmodus wanneer u in een automatische wasstraat rijdt. Als u deze instructie ni ...

Modellen: