Toyota Auris: Waarschuwingsscherm - RSA (Road Sign Assist) - Toyota Safety Sense - Rijden - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Waarschuwingsscherm

In de volgende situaties waarschuwt het RSA-systeem de bestuurder m.b.v. een waarschuwingsdisplay.

Afhankelijk van de situatie wordt de verkeerssituatie (richting en snelheid van het verkeer en hoeveelheid verkeer) mogelijk niet goed gesignaleerd en werkt het waarschuwingsdisplay mogelijk niet goed.

■Automatisch uitschakelen van weergave verkeersborden RSA In de volgende situaties worden een of meer verkeersborden automatisch uitgeschakeld.

■Omstandigheden waaronder de functie mogelijk niet goed werkt of niet goed signaleert In de volgende situaties werkt de RSA niet normaal en worden verkeersborden mogelijk niet herkend, worden onjuiste verkeersborden weergegeven, enz. Dit duidt echter niet op een storing.

■Rijden in een land met een andere eenheid voor snelheid Aangezien de RSA verkeersborden herkent aan de hand van de ingestelde eenheid voor snelheid, is het noodzakelijk om de ingestelde eenheid van het instrumentenpaneel te wijzigen. Stel de ingestelde eenheid van het instrumentenpaneel in op de eenheid van snelheid van de verkeersborden op de actuele locatie.

■In-/uitschakelen van het systeem

  1. Selecteer op het instelscherm
  2. Druk op de Enter/Set-toets van de bedieningstoetsen van het instrumentenpaneel.

Toyota Safety Sense

■Weergave verkeersbord snelheidslimiet Als het contact de laatste keer UIT werd gezet terwijl er een verkeersbord met de maximaal toegestane snelheid op het multi-informatiedisplay werd weergegeven, wordt datzelfde verkeersbord weer weergegeven wanneer het contact AAN wordt gezet.

■Als op het multi-informatiedisplay "Check RSA System" (controleer RSA-systeem) wordt weergegeven Er is mogelijk een storing in het systeem aanwezig. Laat uw auto direct controleren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■Persoonlijke voorkeursinstellingen De instellingen voor het waarschuwingsdisplay, de waarschuwingszoemer*, de drempelwaarde voor de waarschuwing voor te hard rijden, enz. kunnen worden gewijzigd. (Systemen met mogelijkheden voor persoonlijke voorkeursinstellingen)

*: Als de snelheidslimiet met aanvullend teken wordt overschreden, werkt de waarschuwingszoemer niet.

WAARSCHUWING

■Voordat u de RSA gebruikt Vertrouw niet uitsluitend op het RSA-systeem. De RSA is een systeem dat de bestuurder ondersteunt middels het bieden van informatie, maar het is geen vervanging van het eigen inzicht en de oplettendheid van de bestuurder.

Rijd voorzichtig door altijd goed op de verkeersregels te letten.

Onjuist of nalatig rijgedrag kan resulteren in een ongeval.

Zie ook:

Toyota Auris. Voordat u gaat rijden
Vloermat Gebruik alleen vloermatten die speciaal zijn ontworpen voor auto's van hetzelfde model en modeljaar als uw auto. Bevestig ze op de juiste wijze op de vloerbedekking. 1. Steek de klemhaken ...

Ford Focus. Stabiliteitsregeling
Werking WAARSCHUWING Het systeem is bedoeld om de bestuurder te helpen. Het systeem is niet bedoeld ter vervanging van uw aandacht en inschattingsvermogen. U bent nog steeds verantwoo ...

Modellen: