Toyota Auris: Wegrijden op een steile helling omhoog - Rijden met de auto - Voordat u gaat rijden - Rijden - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Wegrijden op een steile helling omhoog

Multidrive CVT

1. Activeer de parkeerrem en zet de selectiehendel in stand D.

2. Trap het gaspedaal geleidelijk in.

3. Deactiveer de parkeerrem.

Handgeschakelde transmissie

1. Houd de parkeerrem geactiveerd, trap het koppelingspedaal volledig in en zet de selectiehendel in de 1e versnelling.

2. Trap het gaspedaal een beetje in en laat tegelijkertijd het koppelingspedaal geleidelijk opkomen.

3. Deactiveer de parkeerrem.

■Als u wegrijdt op een helling omhoog De Hill Start Assist Control wordt geactiveerd.

■Regen, rijden in de

■Motortoerental tijdens het rijden (auto's met Multidrive CVT) In de volgende gevallen kan het motortoerental tijdens het rijden te hoog oplopen. Dit is het gevolg van automatisch op- of terugschakelen, al naar gelang de rijomstandigheden. Het duidt niet op plotseling accelereren.

■Inrijden van uw nieuwe Toyota Voor een maximale levensduur van de auto adviseren wij rekening te houden met onderstaande aanwijzingen:

■Rijden in het buitenland Zorg ervoor dat uw auto voldoet aan de in het desbetreffende land geldende wettelijke voorschriften en controleer of de juiste brandstof verkrijgbaar is.

■ Stationair draaien vóór uitzetten van de motor Laat de motor stationair draaien na rijden met hoge snelheden of oprijden van een helling om schade aan de turbo te voorkomen.

8NR-FTS motor

Rijomstandigheden Stationair draaien
Normaal stadsgebruik Niet nodig
Rijden met hoge snelheid Constante snelheid van ongeveer 100 km/h (62 mph) Ongeveer 1 minuut
Rijden op een steile helling, constant rijden met een snelheid van 100 km/h of meer (rijden op een circuit, enz.) of trekken van een aanhangwagen Ongeveer 2 minuten

1ND-TV en 1WW motor

Rijomstandigheden Stationair draaien
Normaal stadsgebruik Niet nodig
Rijden met hoge snelheid Constante snelheid van ongeveer 80 km/h (50 mph) Ongeveer 20 seconden
Constante snelheid van ongeveer 100 km/h (62 mph) Ongeveer 1 minuut
Oprijden van een helling of langdurig rijden met een snelheid van 100 km/h of hoger (rijden op een circuit enz.) Ongeveer 2 minuten

WAARSCHUWING Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

■Bij het starten van de auto (auto's met Multidrive CVT) Houd het rempedaal altijd ingetrapt als de auto stilstaat en de motor draait.

Dit voorkomt kruipen van de auto.

■Tijdens het rijden

WAARSCHUWING Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

■Tijdens het rijden op een glad wegdek

■Bedienen van de selectiehendel

WAARSCHUWING Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

■Als u een piepend of krassend geluid hoort (remblokslijtage-indicatoren) Laat de remblokken zo snel mogelijk nakijken en indien nodig vervangen door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

De remschijven kunnen beschadigd raken als de remblokken niet op tijd worden vervangen.

Het rijden met een auto waarvan de remblokken en/of de remschijven de slijtagelimiet hebben overschreden, is gevaarlijk.

■Bij stilstaande auto

WAARSCHUWING Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

■Als de auto geparkeerd is

WAARSCHUWING Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

■Als u even gaat slapen in de auto Zet de motor altijd uit. Anders zou u per ongeluk de selectiehendel kunnen verplaatsen of het gaspedaal in kunnen trappen, waardoor een ongeval zou kunnen ontstaan of de motor oververhit zou kunnen raken en brand kan ontstaan. Verder kunnen uitlaatgassen in een slecht geventileerde omgeving in de auto terechtkomen, hetgeen zeer schadelijk is voor de gezondheid.

■Bij het remmen

OPMERKING

■Tijdens het rijden (auto's met Multidrive CVT)

OPMERKING

■Tijdens het rijden (auto's met handgeschakelde transmissie)

■Bij het parkeren van de auto (auto's met Multidrive CVT) Activeer altijd de parkeerrem en zet de selectiehendel altijd in stand P.

Anders kan de auto onverwachts accelereren als het gaspedaal per ongeluk wordt ingetrapt.

■Vermijd schade aan onderdelen van de auto

OPMERKING

■Als u tijdens het rijden een lekke band krijgt Een lekke of beschadigde band kan leiden tot de onderstaande situaties.

Houd het stuurwiel stevig vast en trap het rempedaal geleidelijk in om de auto tot stilstand te brengen.

Informatie over wat u moet doen in het geval van een lekke band

■Overstroomde wegen Rijd niet op wegen die na zware regenval e.d. zijn overstroomd. Indien u dat toch doet, kan de auto hierdoor ernstig beschadigd raken:

Na het rijden op een overstroomde weg moet het volgende worden nagekeken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige:

Zie ook:

Peugeot 308. Kinderbeveiliging
Beide achterportieren zijn voorzien van een mechanisch systeem om het openen van binnenuit te verhinderen. De knop bevindt zich op de zijkant van beide achterportieren en de kinderbeveiliging wer ...

Peugeot 308. Stop & Start
Het Stop & Start-systeem zet de motor tijdelijk af (STOP-stand) als u stopt (bij rood licht, opstoppingen enz.). De motor wordt automatisch gestart (START-stand) als u weer weg wilt rijden. He ...

Modellen: