Toyota Auris: Wijzigen van schakelstappen in stand M - Multidrive CVT - Rijprocedures - Rijden - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Wijzigen van schakelstappen in stand M

Toyota Auris / Toyota Auris - Instructieboekje / Rijden / Rijprocedures / Multidrive CVT / Wijzigen van schakelstappen in stand M

Zet de selectiehendel in stand M om de sequentiële shiftmatic-sportmodus met 7 versnellingen in te schakelen. De gewenste versnelling kan worden geselecteerd met de selectiehendel of de paddle shiftschakelaars (auto's met paddle shift-schakelaar) en u kunt nu rijden in de schakelstap van uw keuze.

  1. Opschakelen
  2. Terugschakelen

Telkens wanneer de selectiehendel of een paddle shift-schakelaar wordt bediend, wordt één versnelling op- of teruggeschakeld.

De geselecteerde schakelstap, M1 t/m M7, wordt weergegeven op het instrumentenpaneel.

*1: Auto's met een instrumentenpaneel met 3 meters
*2: Auto's met een instrumentenpaneel met 2 meters

De versnellingen worden echter zelfs in stand M automatisch gewijzigd als het motortoerental te hoog of te laag is.

Rijprocedures

■Schakelfuncties

■Als het controlelampje van de sequentiële shiftmatic-sportmodus met 7 versnellingen niet gaat branden, hoewel de selectiehendel in stand M is gezet Dit duidt mogelijk op een storing in de Multidrive CVT. Laat uw auto direct controleren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

(In deze situatie werkt de transmissie alsof de selectiehendel in stand D staat.)

■Wanneer de auto tot stilstand komt terwijl met de selectiehendel stand M is geselecteerd

■Automatisch uitschakelen van schakelstapselectie in stand D (auto's met paddle shift-schakelaar) De modus voor de tijdelijke schakelstapselectie in stand D wordt onder de volgende omstandigheden uitgeschakeld:

■Bij het rijden met ingeschakelde cruise control (indien aanwezig) Ook wanneer de volgende handelingen worden uitgevoerd met als doel op de motor af te remmen, wordt er niet op de motor afgeremd omdat de cruise control niet wordt uitgeschakeld.

■Waarschuwingszoemer bij beperking terugschakelmogelijkheid Uit veiligheidsoverwegingen en om het rijgedrag niet in negatieve zin te beïnvloeden, kan er onder bepaalde omstandigheden beperkt worden teruggeschakeld.

In sommige omstandigheden kan er helemaal niet worden teruggeschakeld met de selectiehendel of de paddle shift-schakelaar (indien aanwezig). (Er klinkt tweemaal een zoemer.)

■Automatisch uitschakelen van de sportmodus De sportmodus wordt automatisch uitgeschakeld als na het rijden in deze stand het contact UIT wordt gezet.

■Schakelblokkeersysteem Het schakelblokkeersysteem is een systeem dat voorkomt dat de selectiehendel tijdens het starten per ongeluk in een andere stand gezet wordt.

De selectiehendel kan alleen uit stand P worden gezet als het contact AAN staat en het rempedaal wordt ingetrapt.

■Als de selectiehendel niet in een andere stand dan P kan worden gezet Controleer eerst of het rempedaal is ingetrapt.

Als de selectiehendel niet in een andere stand gezet kan worden terwijl u het rempedaal ingetrapt hebt, kan er een probleem aanwezig zijn in het schakelblokkeersysteem.

Laat uw auto direct controleren door een erkende Toyotadealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Met de volgende procedure kan in noodgevallen de blokkering van de selectiehendel ongedaan worden gemaakt.

Uitschakelen van de schakelblokkering:

1. Activeer de parkeerrem.

2. Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop: Zet het contact UIT.

Auto's met Smart entry-systeem en startknop: Zet het contact UIT.

3. Trap het rempedaal in.

4. Wrik het afdekplaatje omhoog met een sleufkopschroevendraaier o.i.d.

Omwikkel het uiteinde van de schroevendraaier met een doek om schade aan het afdekplaatje te voorkomen.

Rijprocedures

5. Druk de deblokkeerschakelaar in.

De selectiehendel kan worden verplaatst als de schakelaar ingedrukt is.

Rijprocedures

■G AI-SHIFT De G AI-SHIFT-functie schakelt automatisch een passende versnelling in voor sportief rijden overeenkomstig de handelingen van de bestuurder en de rijomstandigheden. De G AI-SHIFT-functie werkt automatisch wanneer de selectiehendel in stand D staat en de sportmodus is geselecteerd als rijmodus.

(De functie wordt uitgeschakeld als de normale modus wordt geselecteerd of als de selectiehendel in stand M wordt gezet.)

WAARSCHUWING

■Tijdens het rijden op een glad wegdek Schakel voorzichtig terug en vermijd plotseling accelereren om te voorkomen dat de auto in een slip raakt of de aangedreven wielen doorslippen.

■Voorkomen van ongevallen bij het uitschakelen van de schakelblokkering Activeer de parkeerrem en trap het rempedaal in alvorens de deblokkeerschakelaar in te drukken.

Als per ongeluk het gaspedaal in plaats van het rempedaal wordt ingetrapt als de deblokkeerschakelaar wordt ingedrukt en de selectiehendel uit stand P wordt gezet, kan de auto plotseling wegrijden, hetgeen kan leiden tot een ongeval, waardoor ernstig letsel kan ontstaan.

Zie ook:

KIA Cee'd. Ontwaseming
OPMERKING Gebruik om beschadiging van de verwarmingsdraden te voorkomen nooit scherpe voorwerpen of reinigingsmiddelen met schurende bestanddelen om de achterruit te reinigen. AANWIJZING Zi ...

Peugeot 308. Vergrendelen / ontgrendelen van binnenuit
Automatische centrale vergrendeling van de portieren De portieren kunnen tijdens het rijden automatisch worden vergrendeld (bij een snelheid hoger dan 10 km/h). Houd om deze functie in of uit te ...

Modellen: