Citroen C4: Brandstof - Praktische informatie - Citroen C4 - InstructieboekjeCitroen C4: Brandstof

Inhoud van de brandstoftank: ongeveer 60 liter.

Minimumbrandstofvoorraad

Als de minimumbrandstofvoorraad is bereikt, gaat dit waarschuwingslampje branden in combinatie met een geluidssignaal en een waarschuwingsmelding op het display.

Als dit lampje gaat branden, zit er nog ongeveer 6 liter brandstof in de tank.

Zolang er niet voldoende brandstof is getankt, gaat elke keer dat het contact wordt aangezet dit waarschuwingslampje branden, vergezeld van het geluidssignaal en de waarschuwingsmelding. Dit geluidssignaal en deze waarschuwingsmelding worden tijdens het rijden steeds vaker herhaald naarmate het niveau dichter bij 0 komt.

Ga zo snel mogelijk tanken om te voorkomen dat u zonder brandstof komt te staan.

Als u zonder brandstof komt te staan (auto met dieselmotor), raadpleeg dan de desbetreffende rubriek.

Tank nooit als de motor door het Stop & Start-systeem in de STOP-stand is geschakeld; zet in dat geval altijd het contact af met de sleutel of met de knop "START/STOP" indien uw auto is voorzien van het Keyless entry and start-systeem.

Tanken

Als er minder dan 5 liter brandstof getankt wordt, wordt deze stijging van het brandstofniveau niet weergegeven op de brandstofmeter.

Tijdens het openen van de tankdop kan een geluid van aangezogen lucht hoorbaar zijn.

Dit wordt veroorzaakt door de onderdruk die ontstaat door de afdichting van het brandstofcircuit. Dit geluid is normaal.

Tanken

Tanken

Wanneer het vulpistool bij het vullen van de brandstoftank voor de derde keer afslaat, moet u niet verder tanken. Anders kunnen storingen in de werking van uw auto optreden.

Uw auto is voorzien van een katalysator, die de schadelijke bestanddelen in de uitlaatgassen vermindert.

Bij benzinemotoren mag uitsluitend loodvrije benzine worden gebruikt.

Door de vernauwde vulpijp kan alleen loodvrije benzine worden getankt.

Indien u per vergissing de verkeerde brandstof voor uw auto tankt, moet de tank beslist worden afgetapt voordat de motor kan worden gestart.

Onderbreking brandstoftoevoer

Uw auto is voorzien van een beveiliging die bij een aanrijding onmiddellijk de brandstoftoevoer afsluit.

Brandstof voor benzinemotoren

Auto's met benzinemotoren kunnen rijden op biobrandstoffen van het type E10 (deze bevatten 10% ethanol) die voldoen aan de Europese richtlijnen EN 228 en EN 15376.

Brandstoffen van het type E85 (deze bevatten tot 85% ethanol) zijn uitsluitend geschikt voor auto's die speciaal bestemd zijn voor dit type brandstof (BioFlex-auto's). De kwaliteit van de ethanol moet voldoen aan de Europese richtlijn EN 15293.

Brandstof voor benzinemotoren

Brandstof voor dieselmotoren

Auto's met dieselmotoren kunnen rijden op biobrandstoffen die aan de huidige en toekomstige Europese richtlijnen voldoen (diesel die voldoet aan de richtlijn EN 590 gemengd met biobrandstof die voldoet aan de richtlijn EN 14214) en die aan de pomp getankt kunnen worden (met een gehalte aan methyl-estervetzuren van 0 tot 7%).

Het gebruik van biobrandstof B30 is bij bepaalde dieselmotoren mogelijk. Maar als deze brandstof, ook al is het slechts incidenteel, wordt gebruikt, moeten de bijzondere onderhoudsvoorschriften strikt worden nageleefd. Raadpleeg het CITROËNnetwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Het gebruik van elk ander type (bio)brandstof (zuivere of verdunde plantaardige of dierlijke olie, stookolie ...) is nadrukkelijk verboden (kans op schade aan de motor en het brandstofcircuit).

Brandstof voor dieselmotoren

Zie ook:

Citroen C4. Statische bochtverlichting
Tijdens het rijden met dim- of grootlicht wordt de mistlamp vóór ingeschakeld om de binnenkant van de bocht extra te verlichten bij snelheden tot 40 km/h (handig in de stad, op bochtige wege ...

Ford Focus. Verklaring radiofrequentie
FCC ID: ACJ-SYNCG3-LIC: 216B-SYNCG3-L Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften en aan RSS-210 van Industry Canada. Bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) ...

Modellen: