Citroen C4: Handmatig verstellen - Automatische airconditioning met gescheiden regeling - Ergonomie en comfort - Citroen C4 - InstructieboekjeCitroen C4: Handmatig verstellen

Als u dat wenst, kunt u de automatische bediening van het systeem handmatig aanpassen. De controlelampjes in de toets "AUTO" gaan uit; de overige functies blijven automatisch geregeld.

Om het interieur maximaal te verkoelen of te verwarmen is het mogelijk de minimale waarde 14 of de maximale waarde 28 te overschrijden.

Draai de knop 2 of 3 naar links totdat "LO" verschijnt of naar rechts totdat "HI" verschijnt.

5. Airconditioning aan/uit

Druk op deze toets om de airconditioning uit te schakelen.

Als de airconditioning wordt uitgeschakeld, wordt het thermische comfort niet meer geregeld (vocht, beslagen ruiten).

6. Regeling luchtverdeling

Druk op één of meer toetsen om de luchtstroom te verdelen naar:

U kunt de drie luchtstromen ook naar eigen wens combineren.

7. Regeling luchtopbrengst

Draai deze knop naar links om de luchtopbrengst te verminderen of naar rechts om deze te verhogen.

De lampjes van de luchtopbrengst, tussen de twee propellers, gaan afhankelijk van de ingestelde waarde geleidelijk branden.

8. Toevoer van buitenlucht/ luchtrecirculatie

Druk op deze toets om de lucht in het interieur te laten recirculeren. Het lampje van de toets gaat branden.

De luchtrecirculatie dient om de toevoer van buitenlucht bij stank en stofoverlast af te sluiten.

Laat de lucht in het interieur niet te lang recirculeren om te voorkomen dat de ruiten beslaan en de luchtkwaliteit vermindert.

9. "REST"-functie: ventilatie bij afgezette motor

Nadat de motor is afgezet, kunt u de ventilatie nog enkele minuten laten werken.

Als u bijvoorbeeld uit de auto stapt, hebben de achterblijvers in de auto voldoende verse lucht, zonder dat de motor hoeft te draaien.

Deze functie is beschikbaar als het contact aan is en de motor niet draait.

De duur en de beschikbaarheid van deze functie hangt af van de staat van de accu.

U kunt de "REST"-functie activeren zo lang de controlesignaleringen van de airconditioning aan staan.

Bij het aanzetten van het contact

Bij het afzetten van de motor

Deze schakelaar heeft geen invloed op de werking van de automatische airconditioning, alleen op de aanjagersnelheid.

Tijdens de "REST"-functie kunt u de temperatuur, de luchthoeveelheid en de luchtverdeling niet wijzigen: deze worden automatisch geregeld, afhankelijk van de buitentemperatuur.

Deze functie is niet aanwezig in de STOP-stand van het Stop & Startsysteem.

Zie ook:

KIA Cee'd. Werking centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
Type A Druk de ontgrendelknop in om de sleutel open te klappen. De sleutel klapt dan automatisch open. Houd om de sleutel in te klappen de ontgrendelknop ingedrukt en klap de sleutel ha ...

Toyota Auris. Voorzorgsmaatregelen bij zelf uit te voeren onderhoud
Als u controles en onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u dit precies te doen zoals in dit hoofdstuk wordt beschreven. Onderwerp Benodigdheden Toestand accu Warm wa ...

Modellen: