Ford Focus: Afwijzing van garantie - Licentieovereenkomst eindgebruiker - Bijlagen - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Afwijzing van garantie

U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT HET GEBRUIK VAN DE APPARATEN EN SOFTWARE OP UW EIGEN RISICO GEBEURT EN DAT U HET VOLLEDIGE RISICO DRAAGT VOOR AFDOENDE KWALITEIT, PRESTATIES, COMPATIBILITEIT, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNINGEN. IN ZOVERRE ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE SOFTWARE EN EVENTUELE SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN "AS IS" (ZOALS VERSTREKT) EN "ZOALS BESCHIKBAAR" AAN U GELEVERD, MET ALLE STORINGEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EN FORD MOTOR COMPANY WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN EN SERVICES VAN DERDEN AF, ONGEACHT OF DEZE UITDRUKKELIJK, GEÏMPLICEERD OF WETTELIJK ZIJN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VAN AFDOENDE KWALITEIT, VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAN NAUWKEURIGHEID, VAN STIL GENOT, EN VAN NIET-AFBREUK AAN DE RECHTEN VAN DERDEN. FORD MOTOR COMPANY BIEDT GEEN GARANTIES (a) TEGEN HINDER VAN UW GENOT VAN DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN, (b) DAT DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN, (c) DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, (d) OF DAT DEFECTEN IN DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR FORD MOTOR COMPANY OF DIENS ERKENDE VERTEGENWOORDIGER ZAL ENIGE GARANTIE VORMEN. INDIEN DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN DEFECT ZOUDEN ZIJN, DRAAGT U DE VOLLEDIGE KOSTPRIJS VAN ALLE NODIGE ONDERHOUDS-, REPARATIE- OF CORRECTIEWERKZAAMHEDEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE AFWIJZING VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE AFWIJZING MOGELIJK NIET VOLLEDIG OP U VAN TOEPASSING IS. DE ENIGE GARANTIE DIE WORDT GEBODEN DOOR FORD MOTOR COMPANY IS TE VINDEN IN DE GARANTIE-INFORMATIE DIE BIJ UW GEBRUIKERSHANDLEIDING ZIT. IN ZOVERRE DAT ER EEN CONFLICT IS TUSSEN DE BEPALINGEN VAN DIT DEEL EN HET GARANTIEBOEKJE, GELDEN DE BEPALINGEN IN HET GARANTIEBOEKJE.

Toepasselijke wetgeving, locatie, rechtsgebied
Zie ook:

Toyota Auris. Handgeschakelde transmissie
Bedienen van de selectiehendel Trap het koppelingspedaal vóór het bedienen van de selectiehendel helemaal in en laat het langzaam opkomen. Zet de selectiehendel in stand R Trek o ...

Ford Focus. Overzicht motorruimte - 1.5L EcoBoost, rechts stuur
Expansiereservoir. Zie Motorkoelvloeistof controleren. Remvloeistofreservoir. Zie Remvloeistof controleren. Oliepeilstaaf. Zie Oliepeils ...

Modellen: