Ford Focus: Assistentie ontwijkend sturen - Hulpsysteem voor mogelijke botsingen - Rijhulpmiddelen - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Assistentie ontwijkend sturen

Als uw auto een stationair voertuig of een voertuig dat in dezelfde richting als uw auto rijdt snel nadert, is het systeem ontworpen om u te helpen het voertuig te ontwijken.

Het systeem wordt alleen ingeschakeld wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Nadat u het stuurwiel hebt gedraaid in een poging een botsing met het voertuig voor u te voorkomen, past het systeem een aanvullend stuurdraaimoment toe om u te helpen het voertuig te ontwijken. Wanneer u voorbij het voertuig bent gereden, past het systeem het stuurdraaimoment aan wanneer u aan het stuurwiel draait om terug te keren naar uw rijstrook. Het systeem wordt uitgeschakeld nadat u voorbij het voertuig bent gereden.

N.B.: Het systeem stuurt niet automatisch rond een voertuig. Als u niet aan het stuurwiel draait, wordt het systeem niet ingeschakeld.

N.B.: Het systeem wordt niet ingeschakeld als de afstand tot de voorligger te klein is en een botsing niet kan worden voorkomen.

Assistentie ontwijkend sturen in- of uitschakelen

Om assistentie ontwijkend sturen in of uit te schakelen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item Handeling
Bestuurdersas. Druk op de menutoets.
Pre-Collision Assist Druk op de OK-toets.
Evasive Steering Druk op de OK-toets.

N.B.: Actief remmen en assistentie bij ontwijkend sturen worden ingeschakeld telkens wanneer u het contact aanzet.

N.B.: Als u actief remmen uitschakelt, wordt assistentie bij ontwijkend sturen ook uitgeschakeld.
Zie ook:

Toyota Auris. Hoofdsteunen
Alle zitplaatsen zijn voorzien van een hoofdsteun. Afstellen in verticale richting Omhoog Trek de hoofdsteun omhoog. Omlaag Duw de hoofdsteun omlaag en houd daarbij de ontgrendelknop in ...

Citroen C4. Touchscreen
Dit systeem heeft de volgende functies: toegang tot de configuratiemenu's van de functies en de systemen van de auto, toegang tot de menu's voor de instellingen van het audiosysteem en de ...

Modellen: