Ford Focus: Elektromagnetische compatibiliteit - Bijlagen - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Elektromagnetische compatibiliteit

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Bijlagen / Elektromagnetische compatibiliteit

WAARSCHUWING

Plaats voorwerpen niet op of bij de kap van de airbag, aan de zijkant van de rugleuningen (van de voorstoelen) of in de delen van de voorstoelen die in contact kunnen komen met een geactiveerde airbag. Als deze instructies niet worden opgevolgd, neemt de kans op verwondingen tijdens een aanrijding toe.

Bevestig geen antennekabels aan de originele bedrading, brandstofleidingen en remleidingen van de auto.

Houd antenne- en voedingskabels op een afstand van minstens 10cm van elektronische modules en airbags.

N.B.: We testen certificeren uw auto om te voldoen aan de wetgeving betreffende elektromagnetische comptabiliteit (UNECE Verordening 10 of andere geldende lokale vereisten). U dient ervoor te zorgen dat apparatuur die een erkende dealer installeert op uw auto voldoet aan de betreffende lokale wetgeving en andere vereisten.

N.B.: Eventuele zendapparatuur via radiofrequentie in uw auto (zoals mobiele telefoons en amateurradiozenders) moet voldoen aan de parameters in de volgende tabel. We geven geen bijzondere voorzieningen of voorwaarden voor het monteren of gebruiken ervan.

Auto

Auto

Bestelwagen

Bestelwagen

Vrachtwagen

Vrachtwagen

Frequentieband MHz Maximum uitgangsvermogen in watt (piek RMS) Antenneplaatsen
1-30 50 1
50-54 50 2. 3
68-88 50 2. 3
142-176 50 2. 3
380-512 50 2. 3
806-870 10 2. 3

N.B.: Controleer na het aanbrengen van een RF-zender of deze niet de overige elektrische uitrusting in de auto stoort, zowel in de standby- als in de zendmodus.

Controleer alle elektrische uitrusting:Controleer of de elektromagnetische velden die door de gemonteerde zender in het interieur van de auto worden opgewekt niet de grenzen overschrijden waaraan het menselijk lichaam mag worden blootgesteld.
Zie ook:

Citroen C4. Reparatiemethode
1. Afdichting van het lek Zet het contact af. Zet de schakelaar A in de stand "Reparatie". Controleer of de schakelaar B in de stand "O" staat. Verwijder het voorwerp dat de lek ...

Peugeot 308. Datum en tijd instellen
Touchscreen De datum en tijd kunnen worden ingesteld via het touchscreen tablet. Selecteer het menu " Configuratie ". Druk op de secundaire pagina op " Tijd/datum ". Selecteer " Tij ...

Modellen: