Ford Focus: Hoogte van veiligheidsgordels afstellen - Veiligheidsgordels - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Hoogte van veiligheidsgordels afstellen

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Veiligheidsgordels / Hoogte van veiligheidsgordels afstellen

WAARSCHUWING

Plaats de hoogteversteller van de veiligheidsgordel zodanig dat de riem op het midden van uw schouder rust. Als de veiligheidsgordel niet goed is afgesteld, kan deze minder doeltreffend werken en is de kans op verwondingen bij een botsing groter.

 Hoogte van veiligheidsgordels afstellen

  1. Druk op de knop en schuif de hoogteversteller omhoog of omlaag.
  1. Laat de knop los en trek de hoogteverstelling naar beneden om na te gaan of deze vergrendeld is.
Zie ook:

Ford Focus. Zitverhogers
WAARSCHUWINGBevestig een kinderzitje of een zitverhoger nooit alleen met de heupgordel of de veiligheidsgordel. Bevestig een kinderzitje of een zitverhoger niet met een veiligheidsgordel di ...

Ford Focus. Het systeem bijwerken met een draadloze netwerkverbinding
Verbinding maken met een draadloos netwerk Selecteer de instellingenoptie in de functiebalk. Selecteer System Wi-Fi.Selecteer Available Wi-Fi Networks. Selecteer een beschikbaar draadlo ...

Modellen: