Ford Focus: Overschakelen op normale snelheidsregeling - Adaptieve cruise control gebruiken - 
	Auto's zonder: Stop-and-Go - Snelheidsregeling - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Overschakelen op normale snelheidsregeling

WAARSCHUWING

De normale snelheidsregeling remt niet wanneer uw auto tragere voertuigen nadert. Zorg ervoor dat u zich altijd goed bewust bent van welke modus u hebt gekozen. Rem indien dit nodig is.

U kunt overschakelen van adaptieve snelheidsregeling naar snelheidsregeling via het informatiedisplay.

Om te wisselen tussen adaptieve snelheidsregeling en normale snelheidsregeling, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item Handeling
Bestuurdersas. Druk op de menutoets.
Cruise Control Druk op de OK-toets.
Modus Druk op de OK-toets.Druk de wisseltoets omhoog of omlaag om de gewenste instelling te kiezen.Druk op de OK-toets.

Het controlelampje voor snelheidsregeling vervangt het controlelampje voor adaptieve snelheidsregeling wanneer u normale snelheidsregeling selecteert.De ingestelde afstand wordt niet weergegeven, het systeem reageert niet automatisch op voorliggers en adaptief remmen treedt niet in werking.Het systeem onthoudt de laatstgekozen instelling.

Controlelamp adaptieve snelheidsregeling

Gaat branden wanneer u het systeem inschakelt.

Deze brandt wit als het systeem in stand-bymodus staat.Deze brandt groen wanneer u de snelheid voor adaptieve snelheidsregeling instelt.

Informatiemeldingen adaptieve snelheidsregeling

Mededeling Handeling
Adaptieve Cruise Control niet beschikbaar Sensor geblokkeerd Zie handboek De radar heeft verminderd zicht.
Adaptieve Cruise Control niet beschikbaar Het systeem is niet beschikbaar.
Adaptieve Cruise Control Storing Het systeem heeft niet correct gewerkt.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Cruise Control actief Adaptieve Brake uitgeschakeld U hebt normale snelheidsregeling ingeschakeld. Adaptief remmen wordt uitgeschakeld.
Zie ook:

Citroen C4. Demonteren van het wiel
Stilzetten van de auto Parkeer de auto op een plaats waar u het verkeer niet hindert en zorg ervoor dat hij op een horizontale, stabiele en stroeve ondergrond staat. Trek de ha ...

KIA Cee'd. Klerenhanger
OPMERKING Hang geen zware kleren aan de hanger omdat deze hierdoor beschadigd kan worden. Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van portieren. Kleding en dergelijke kan klem k ...

Modellen: