KIA Cee'd: Boordcomputer - Instrumentenpaneel (Superbeeld) - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Boordcomputer

Instrumentenpaneel (Superbeeld)

De tripcomputer voorziet de bestuurder via een display van informatie over de rit, wanneer het contact in stand ON staat.

Druk minder dan 1 seconde op de toets om een groep te selecteren:

Instrumentenpaneel (Superbeeld)

* : indien van toespassing

Rij-informatiemodus

Instrumentenpaneel (Superbeeld)

In deze modus kunnen 3 soorten rijinformatie worden weergegeven.

Alle opgeslagen rijgegevens (behalve kilometerteller, resterende afstand en verbruik nu) worden gereset als de accukabels worden losgenomen.

1. Resterende afstand (km of mijl) Deze modus geeft de geschatte afstand weer die de auto kan afleggen met de resterende brandstof.

Als de resterende afstand korter is dan 50 km (30 mijl), wordt "---" weergegeven.

De teller loopt van 50 - 999 km (30 - 999 mijl).

2. Gem. verbruik (L/100 km of MPG) In deze stand wordt het gemiddelde brandstofverbruik berekend uit het totale brandstofverbruik en de afstand die is afgelegd sinds het gemiddelde brandstofverbruik voor het laatst gereset werd. Het totale brandstofverbruik wordt berekend uit het brandstofverbruikssignaal.

Voor een nauwkeurige berekening dient meer dan 50 m (0,03 mijl) te worden gereden.

Om het gemiddelde brandstofverbruik op nul (--,-) te zetten, handelt u als volgt:

- Wanneer "Gem. Verbruik" in "Gebruikersinstell" op "Autom.resetten" staat

Als de rijsnelheid hoger wordt dan 1 km/h nadat er meer dan 6 l is bijgevuld, wordt het gemiddelde brandstofverbruik teruggezet naar nul (---).

- Wanneer "Gem. Verbruik" in "Gebruikersinstell" op "Handm.resetten" staat

Door de toets langer dan 1 s ingedrukt te houden als het scherm met het gemiddelde brandstofverbruik wordt weergegeven, wordt het gemiddelde brandstofverbruik teruggezet naar nul (-- ,-).

3. Verbruik nu (L/100 km of MPG) In deze stand wordt het verbruik nu gedurende de voorgaande seconden berekend.

AANWIJZING

Dagtellermodus (A, B)

Instrumentenpaneel (Superbeeld)

In deze modus kunnen 3 soorten rijinformatie worden weergegeven.

Alle opgeslagen rijgegevens (behalve kilometerteller, resterende afstand en verbruik nu) worden gereset als de accukabels worden losgenomen.

1. Dagteller (km of mijl) In deze stand wordt de afstand weergegeven die is afgelegd sinds de dagteller voor het laatst gereset werd.

De teller loopt van 0,0 - 9999,9 km (0.0 - 9999,9 mijl).

Door de toets langer dan 1 seconde in te drukken, wordt de dagteller op nul gezet (0.0).

2. Gemiddelde snelheid (km/h of MPH) In deze stand wordt de gemiddelde snelheid berekend sinds de laatste keer dat de gemiddelde snelheid gereset werd.

Zolang de motor draait, blijft de gemiddelde snelheid doorlopen, ook als de auto stilstaat.

Door de toets langer dan 1 seconde ingedrukt te houden als de gemiddelde snelheid wordt weergegeven, wordt de gemiddelde snelheid teruggezet naar nul (---).

3. Verstreken tijd In deze stand wordt de tijd weergegeven die is verstreken sinds de tijd voor het laatst gereset werd.

Zolang de motor draait, blijft de reisduur doorlopen, ook als de auto stilstaat.

De teller loopt van 00:00 - 99:59.

Door de toets langer dan 1 seconde ingedrukt te houden als de reisduur wordt weergegeven, wordt de reisduur teruggezet naar nul (0:00).

Instrumentenpaneel (Superbeeld)

LDWS-modus (Lane Departure Warning-systeem) (indien van toespassing)

In deze modus wordt de status van het Lane Departure Warning-systeem (LDWS) weergegeven.

Servicemodus

Instrumentenpaneel (Superbeeld)

In deze modus wordt berekend wanneer uw auto weer aan periodiek onderhoud toe is (in kilometers of in dagen) Als u de onderhoudsstand wilt bekijken terwijl andere standen worden weergegeven, druk dan korter dan 1 seconde op de toets .

Instrumentenpaneel (Superbeeld)

Als u het periodiek onderhoud niet heeft laten uitvoeren volgens het onderhoudsschema, verschijnt in het display hoeveel kilometers er gereden zijn of hoeveel dagen er verstreken zijn sinds het moment waarop het periodiek onderhoud uitgevoerd had moeten worden.

Als u het onderhoudsschema wilt resetten, wanneer de melding voor onderhoud wordt weergegeven:

Als u de toets niet binnen 5 seconden indrukt, verdwijnt " : Reset".

Als u het interval van het onderhoudsschema wilt wijzigen, adviseren we u contact op te nemen met een officiële Kia-dealer.

AANWIJZING

Instrumentenpaneel (Superbeeld)

Als de servicemodus niet is geactiveerd, wordt bovenstaand display weergegeven.

In dat geval adviseren we u contact op te nemen met een officiële Kia-dealer.

Gebruikersinstell

Instrumentenpaneel (Superbeeld)

1. Breng de auto tot stilstand en laat het contact in stand ON staan of laat de motor draaien.

2. Druk op de toets totdat de User setting-modus wordt weergegeven.

3. U kunt naar de onderdelen toe gaan door de toets ▼ in te drukken en het onderdeel selecteren door de toets in te drukken.

Menu portieren

- Portier autom. vergr.

Uit - De automatische portiervergrendeling wordt uitgeschakeld.

Vergr. op snelheid - Alle portieren worden automatisch vergrendeld zodra de rijsnelheid hoger wordt dan 15 km/h.

Vergr. op versnelling - Alle portieren worden automatisch vergrendeld wanneer de selectiehendel vanuit stand P in stand R (achteruit), N (vrijstand) of D wordt gezet.

(selectiehendel automatische transmissie)

- Portier autom. ontgr.

Uit - De automatische portierontgrendeling wordt uitgeschakeld.

Sleutel uit - Alle portieren worden automatisch ontgrendeld wanneer de contactsleutel uit het contactslot wordt verwijderd. (Of de Smart Key staat in de stand OFF.)

Vergr. op versnelling - Alle portieren worden automatisch ontgrendeld wanneer de selectiehendel in stand P wordt gezet. (selectiehendel automatische transmissie)

Menu verlichting

- Follow me home functie (indien van toepassing)

Als de uitschakelvertragingsfunctie voor de verlichting is aangevinkt: De follow me home-functie en de welkomstfunctie worden ingeschakeld.

- Automatisch knipperlicht bij rijbaanverandering (one-touch knipperlicht bij rijbaanverandering)

Als de comfortfunctie voor de richtingaanwijzers is aangevinkt: De knipperlichten knipperen 3 maal wanneer de combischakelaar iets wordt bewogen.

- Welcome-verlichting (indien van toepassing)

Als de welkomstverlichtingsfunctie is aangevinkt: De welkomstverlichtingsfunctie van de instapverlichting is geactiveerd.

Menu instellingen

- Easy Access-functie stoel (auto's met een bestuurdersstoel met geheugen) (indien van toepassing)

Als de Easy Access-functie voor de stoel is aangevinkt: De bestuurdersstoel gaat automatisch naar naar achteren om de bestuurder op een comfortabele manier in en uit de auto te laten stappen.

- Welkomstgeluid

Als de welkomstgeluidsfunctie is aangevinkt: De welkomstgeluidsfunctie is geactiveerd.

- Stuurwielpositie (indien van toepassing)

Als de stuurwielpositiefunctie is aangevinkt: De waarschuwing wordt weergegeven op het LCD-scherm wanneer het stuurwiel niet is uitgelijnd met de toets ENGINE START/STOP in stand ON.

- Resetten gemiddeld brandstofverbruik ECO

Autom. resetten - Het gemiddelde brandstofverbruik wordt automatisch gereset als u na het tanken weer gaat rijden.

Handm. resetten - Het gemiddelde brandstofverbruik wordt niet automatisch gereset als u na het tanken weer gaat rijden. Als u de onderhoudsstand wilt bekijken terwijl andere standen worden weergegeven, druk dan korter dan 1 seconde op de toets .

- Snelheidsmeterschaalfunctie (indien van toepassing)

- Eenheid

U kunt voor de weergave in het instrumentenpaneel kiezen voor "km" of "mijl".

- Taal

Kies de gewenste taal op het LCD-display.

Zie ook:

Ford Focus. Gegevensopslag
WAARSCHUWINGSluit geen draadloze apparaten aan op de diagnosestekker. Onbevoegde derden kunnen zich toegang verschaffen tot de voertuiggegevens en de prestaties van veiligheidsgerelateerde syste ...

KIA Cee'd. Extra aanwijzingen (meldingen)
Wanneer de slimme parkeerhulp in werking is, wordt mogelijk een melding weergegeven ongeacht de status van de wegrijprocedure. De meldingen worden weergegeven overeenkomstig de omstandigheden ...

Modellen: