KIA Cee'd: Motorolie - Onderhoud - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Motorolie

Motoroliepeil controleren

Motorolie

1. Controleer of de auto horizontaal staat.

2. Start de motor en laat deze op de normale bedrijfstemperatuur komen.

3. Zet de motor uit en wacht ongeveer 5 minuten zodat de olie naar het carter terug kan lopen.

4. Trek de peilstok uit de houder, veeg hem schoon en steek hem weer geheel in de houder.

WAARSCHUWING - Radiateurslang

Wees voorzichtig met de radiateurslang tijdens het controleren of bijvullen van de motorolie. Deze kan namelijk nog zo warm zijn, dat u zich eraan kunt branden.

5. Trek de peilstok opnieuw uit de houder en controleer het peil. Het peil moet zich ergens tussen F en L bevinden.

OPMERKING
  • Vul niet te veel motorolie bij. Dit kan schade aan de motor veroorzaken.
  • Mors geen motorolie wanneer u olie bijvult of ververst. Als u motorolie morst in de motorruimte, verwijder dit dan onmiddellijk.

 

OPMERKING - Dieselmotor

Als te veel motorolie wordt bijgevuld, kan dit door de klopverschijnselen leiden tot nadieselen. Hierdoor kan motorschade ontstaan, waarbij plotselinge verhogingen van het motortoerental, motorlawaai en witte rook waargenomen kunnen worden.

Motorolie

Als het peil zich bij of op de L bevindt, moet u olie bijvullen tot de F. Vul niet te veel olie bij.

Gebruik een trechter om morsen van olie op motoronderdelen te voorkomen.

Gebruik alleen de voorgeschreven motorolie. (Zie "Aanbevolen smeermiddelen en hoeveelheden" in hoofdstuk 8.)

Motorolie verversen en filter vervangen

We adviseren u de motorolie en het oliefilter te laten vervangen door een officiële Kia-dealer.

WAARSCHUWING Gebruikte motorolie kan irritatie of huidkanker veroorzaken indien de huid langdurig in contact komt met de olie. De stoffen die in gebruikte motorolie aanwezig zijn, hebben bij laboratoriumproeven geleid tot kanker bij proefdieren. Was uw handen zorgvuldig met zeep en warm water als ze in contact zijn geweest met gebruikte motorolie.
Zie ook:

Peugeot 308. Automatische transmissie
Bij deze automatische transmissie met 6 versnellingen kunt u kiezen voor automatisch schakelen, aangevuld met de programma's Sport en Sneeuw, of voor handmatig schakelen. Deze transmissie heeft d ...

Opel Astra. Luchtroosters
Verstelbare luchtroosters Wanneer de koeling ingeschakeld is, moet er minimaal een luchtrooster open staan. Open het luchtrooster door het stelwiel naar het grotere symbool te draaien. S ...

Modellen: