KIA Cee'd: Ruiten - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Ruiten

Ruiten

 1. Schakelaar ruitbediening bestuurdersportier
 2. Schakelaar ruitbediening passagiersportier
 3. Schakelaar ruitbediening achterportier (links)* (5-deurs en stationwagen)
 4. Schakelaar ruitbediening achterportier (rechts)* (5-deurs en stationwagen)
 5. Ruiten openen en sluiten
 6. Automatische ruitbediening*
 7. Blokkeerschakelaar ruitbediening*

* : indien van toepassing

AANWIJZING In een koud en nat klimaat werken de elektrisch bedienbare ruiten mogelijk niet door bevriezingsverschijnselen.

Elektrisch bedienbare ruiten

Om de ruiten elektrisch te kunnen bedienen moet het contact in stand ON staan. Ieder portier is voorzien van een schakelaar voor de bediening van de desbetreffende ruit. Het bestuurdersportier beschikt over een hoofdschakelaar, waarmee alle ruiten van de auto kunnen worden bediend. De bestuurder beschikt ook over een blokkeerschakelaar waarmee de ruitbediening van de schakelaars op de overige portieren uitgeschakeld kan worden.

De ruiten kunnen worden bediend tot ca.

30 seconden nadat het contact in stand ACC of LOCK is gezet of de contactsleutel is verwijderd. Wanneer de voorportieren geopend zijn, kunnen de ruiten niet bediend worden, zelfs niet binnen de periode van 30 seconden.

AANWIJZING Wanneer tijdens het rijden de achterruiten geopend zijn of het schuif- /kanteldak (gedeeltelijk) geopend is, ondervindt u mogelijk hinderlijk windgeruis.

Dit is normaal en kan worden verminderd of verholpen door het volgende te doen. Wanneer windgeruis optreedt terwijl een achterruit geopend is of beide achterruiten geopend zijn, kunt u beide voorruiten een paar centimeter laten zakken. Wanneer u windgeruis ondervindt terwijl het schuif- /kanteldak geopend is, kunt u het dak een iets sluiten.

WAARSCHUWING Plaats geen accessoires in de buurt van de ruiten. Dat kan de klembeveiliging beïnvloeden.

Ruiten openen en sluiten

Ruiten

Type A Druk de desbetreffende schakelaar aan de voorzijde in of trek deze omhoog om een ruit te openen of te sluiten tot het eerste zware punt (5).

Ruiten

Type B - Automatische ruitbediening (indien van toepassing) Door de schakelaar kortstondig in te drukken of omhoog te trekken tot de tweede stand (6), wordt de ruit automatisch helemaal geopend of gesloten, zelfs als de schakelaar wordt losgelaten. Om de ruitbeweging te stoppen, trekt u de schakelaar omhoog of drukt hem omlaag en laat hem dan los.

AANWIJZING Als de elektrisch bedienbare ruit niet goed werkt, kan de elektrische ruitbediening als volgt worden gereset:

1. Zet het contact in stand ON.

2. Sluit de ruit en houd de schakelaar van de ruitbediening nog minstens 1 seconde omhoog nadat de ruit volledig is gesloten.

Ruiten

Automatisch omkeren van bewegingsrichting (voor ruiten van het type B) Als er tijdens de opwaartse beweging van de ruit een voorwerp of lichaamsdeel tussen de ruit en het portier komt, wordt de extra weerstand opgemerkt door het systeem en zal de ruit stoppen.

Vervolgens zal de ruit ongeveer 30 cm zakken, zodat het voorwerp kan worden verwijderd.

Als de ruit weerstand ondervindt terwijl de schakelaar ruitbediening omhooggetrokken blijft, stopt de omhooggaande beweging van de ruit en zakt de ruit ongeveer 2,5 cm Als de schakelaar opnieuw omhoog getrokken wordt binnen 5 s nadat de ruit automatisch naar beneden is gegaan, zal de klembeveiliging niet werken.

AANWIJZING De klembeveiliging voor de portierruit werkt alleen als de automatische sluitfunctie wordt geactiveerd door de schakelaar geheel omhoog te trekken.

De automatische omkeerfunctie werkt niet als de ruit handmatig, met de schakelaar ruitbediening in de eerste stand, wordt bediend.

WAARSCHUWING Controleer altijd of er niets tussen de ruit en het portier aanwezig is alvorens een ruit te sluiten om letsel en schade aan de auto te voorkomen. Als een voorwerp met een diameter kleiner dan 4 mm tussen de ruit en de sponning terechtkomt, wordt de extra weerstand mogelijk niet opgemerkt, waardoor de klembeveiliging niet werkt.

WAARSCHUWING De automatische omkeerfunctie werkt niet tijdens het resetten van de elektrisch bediende ruiten. Zorg ervoor dat lichaamsdelen en voorwerpen zich op een veilige afstand bevinden alvorens de ruiten te sluiten, om letsel en schade aan de auto te voorkomen.

Blokkeertoets ruitbediening (5-deurs en stationwagen) (indien van toepassing)

Ruiten

De bestuurder kan de schakelaars van de ruitbediening voor de achterportieren uitschakelen door de blokkeerschakelaar van de ruitbediening in de stand vergrendeld te zetten (ingedrukt).

Als de blokkeerschakelaar van de ruitbediening ingedrukt is:

OPMERKING
 • Open of sluit telkens maar één ruit tegelijk. Anders kan de elektrische ruitbediening beschadigd raken. Hierdoor zal bovendien de zekering langer meegaan.
 • Probeer nooit tegelijkertijd de hoofdschakelaar voor de ruitbediening in het bestuurdersportier en de afzonderlijke schakelaar voor de ruitbediening in tegengestelde richting in te drukken. In dat geval stopt de ruit en kan deze niet meer worden geopend of gesloten.

WAARSCHUWING - Ruiten
 • Laat kinderen NOOIT zonder toezicht achter met de contactsleutel in de auto als de motor draait.
 • Laat een kind NOOIT zonder toezicht achter in de auto. Ook zeer jonge kinderen kunnen per ongeluk de auto in beweging zetten, bekneld raken tussen de portierruiten of zichzelf of anderen letsel toebrengen.
 • Controleer altijd zorgvuldig of er zich geen armen, handen of andere belemmeringen in de buurt bevinden voordat een ruit gesloten wordt.
 • Laat kinderen niet met de ruitbediening spelen. Laat de blokkeerschakelaar voor de ruitbediening in de stand VERGRENDELD (ingedrukt) staan. Het onbedoeld bedienen van een ruit kan vooral bij kinderen tot letsel leiden.
 • Steek tijdens het rijden de armen en het gezicht niet naar buiten.

Als de ruit niet gesloten kan worden omdat hij geblokkeerd wordt door een object, verwijder dan het object en sluit de ruit.

Handmatig bedienbare ruiten (5-deurs en stationwagen)

(indien van toepassing)

Ruiten

Om de ruit te sluiten of te openen draait u de ruitslinger rechtsom of linksom.

WAARSCHUWING Controleer voordat een ruit gesloten wordt of er zich geen armen, handen of andere lichaamsdelen in de buurt van de ruitopening bevinden.
Zie ook:

KIA Cee'd. Zonneklep
Gebruik de zonneklep om verblinding door direct zonlicht via de voor- en zijruiten tegen te gaan. Trek de zonneklep omlaag om deze te kunnen gebruiken. Trek de zonneklep omlaag, neem hem u ...

Ford Focus. Waarschuwing dwarsverkeer
WAARSCHUWING Gebruik het systeem voor herkenning van kruisend verkeer niet ter vervanging van de binnen- en buitenspiegels of over uw schouder kijken voordat u achterwaarts een parkeerplek ...

Modellen: