Opel Astra: Automatische versnellingsbak - Rijden en bediening - Opel Astra - InstructieboekjeOpel Astra: Automatische versnellingsbak

Met de automatische versnellingsbak kunt u zowel automatisch (automatische modus) als handmatig schakelen (handmatige modus).

Met de hand schakelen is mogelijk in de handmatige modus door de keuzehendel naar + of - te tikken.

Versnellingsbakdisplay

Rijden en bediening

De modus of ingeschakelde versnelling verschijnt op het Driver Information Center.

In de automatische modus wordt het rijprogramma aangegeven door D.

In de handgeschakelde modus worden M en het nummer van de geselecteerde versnelling aangeduid.

R geeft de achteruitversnelling aan.
N duidt de neutrale stand aan.
P duidt de parkeerstand aan.

Keuzehendel

Rijden en bediening

P : parkeerstand, de wielen zijn geblokkeerd, alleen inschakelen wanneer de auto stilstaat en de handrem is aangetrokken
R : achteruitversnelling, alleen inschakelen wanneer de auto stilstaat
N : neutrale stand
D : automatische modus
M : handgeschakelde modus
+ : opschakelen in handgeschakelde modus
- : terugschakelen in handgeschakelde modus

Rijden en bediening

De keuzehendel staat geblokkeerd in P. U kunt deze alleen bewegen wanneer het contact aan staat, u de ontgrendeltoets op de keuzehendel indrukt en het rempedaal intrapt.

Drukt u het rempedaal niet in, dan brandt controlelamp Rijden en bediening.

Staat de keuzehendel niet in P wanneer u het contact uitschakelt, dan knippert controlelamp Rijden en bediening.

Om P of R in te schakelen, drukt u de ontgrendelknop in.

De motor start alleen wanneer de hendel in stand P of N staat. Wanneer de stand N is geselecteerd, trapt u de rem in of trekt u de handrem aan alvorens te starten.

Tijdens het schakelen geen gas geven. Gas- en rempedaal nooit gelijktijdig bedienen.

Wanneer een versnelling is ingeschakeld en de rem wordt losgelaten, rijdt de auto langzaam weg.

Afremmen op de motor

Om bij het afdalen van een helling op de motor af te remmen, tijdig een lagere versnelling selecteren; zie handmatige modus.

Auto heen en weer schommelen

Het is alleen toegestaan de auto heen en weer te schommelen als de auto is vastgereden in zand, modder of sneeuw. Beweeg de keuzehendel meermaals tussen stand D en R heen en weer. Motor niet te hoge toeren laten maken en snel optrekken voorkomen.

Parkeren

Trek de handrem aan en schakel P in.

De contactsleutel kan alleen verwijderd worden met de keuzehendel in stand P.

Handmatige modus

Rijden en bediening

Haal de keuzehendel uit de stand D naar links, naar de stand M.

Tik de keuzehendel naar boven + om op te schakelen.

Tik de keuzehendel naar beneden - om terug te schakelen.

Wordt bij een te lage snelheid een hogere versnelling geselecteerd of een lagere versnelling bij een te hoge snelheid, dan schakelt de auto niet.

Hierdoor kan er een melding verschijnen op het Driver Information Center.

In de handmatige modus wordt er bij hoge toerentallen niet automatisch naar een hogere versnelling opgeschakeld.

Aanduiding versnelling

Het symbool Rijden en bediening of Rijden en bediening met een cijfer ernaast verschijnt wanneer schakelen omwille van het brandstofverbruik wordt geadviseerd.

Aanduiding om te schakelen verschijnt alleen in de handgeschakelde modus

Elektronische rijprogramma's

Kickdown

Bij intrappen van het gaspedaal voorbij het kick-downpunt accelereert de auto ongeacht de geselecteerde rijmodus maximaal. De versnellingsbak schakelt afhankelijk van het motortoerental naar een lagere versnelling.

Storing

Bij een storing verschijnt er een bericht op het Driver Information Center. De elektronische versnellingsbakregeling staat alleen de vierde versnelling toe. De versnellingsbak schakelt niet langer automatisch.

Oorzaak van de storing onmiddellijk door een werkplaats laten verhelpen.

Stroomonderbreking

Bij een stroomonderbreking kan de keuzehendel niet uit stand P worden gehaald. U kunt de contactsleutel niet uit de contactschakelaar verwijderen.

Bij een lege accu hulpstartkabels gebruiken .

Is de accu niet de oorzaak van de storing, ontgrendel dan de keuzehendel.

1. Trek de handrem aan.

Rijden en bediening

2. Maak de bekleding van de keuzehendel los van de middenconsole.

Steek een vinger in de leren mof onder de keuzehendel en duw de bekleding naar boven. Draai de kap naar links.

Rijden en bediening

3. Steek een klein, dun voorwerp (bijv. een pen of een schroevendraaier) in de opening bij de keuzehendel. Duw het voorwerp verticaal naar beneden en haal de keuzehendel uit P. Wanneer deze stand weer wordt gekozen, wordt de keuzehendel weer geblokkeerd.

Oorzaak van de stroomonderbreking door een werkplaats laten verhelpen.

4. Breng de kap van de keuzehendel weer op de middenconsole aan.

Zie ook:

Ford Focus. Een draadloze hotspot creëren - Auto's zonder: SYNC
U kunt een draadloze hotspot in uw auto creëren, waarmee apparaten verbinding kunnen maken met het internet. Druk op de toets om naar het menu met instellingen te gaan. Selecteer Co ...

Opel Astra. Telematicaservice
OnStar OnStar is een persoonlijke connectiviteits- en servicehulp met een geïntegreerde Wi-Fi Hotspot. De OnStarservice is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Let op OnStar i ...

Modellen: