Opel Astra: Rijregelsystemen - Rijden en bediening - Opel Astra - InstructieboekjeOpel Astra: Rijregelsystemen

Traction Control

De Traction Control (TC) is een onderdeel van de elektronische stabiliteitsregeling (ESC).

TC verhoogt zo nodig de stabiliteit, ongeacht het type wegdek of de grip van de banden, door te voorkomen dat de aangedreven wielen doorslaan.

Zodra de aangedreven wielen beginnen door te slaan, wordt het motorvermogen beperkt en wordt het wiel met de meeste slip afzonderlijk afgeremd.

Daardoor wordt de rijstabiliteit van de auto op een glad wegdek aanmerkelijk verbeterd.

Rijden en bediening

TC werkt na elke motorstart zodra controlelamp Rijden en bediening dooft.

Wanneer TC werkt, knippert Rijden en bediening.

Waarschuwing Laat u door dit speciale veiligheidssysteem niet verleiden tot een roekeloze rijstijl.

Snelheid aan de staat van het wegdek aanpassen.

Uitschakelen

Rijden en bediening

U kunt de TC uitschakelen wanneer de aangedreven wielen moet kunnen doorslaan: druk even op Rijden en bediening.

Rijden en bediening

De controlelamp Rijden en bediening brandt.

Bij het deactiveren van TC verschijnt er een statusbericht op het Driver Information Center.

Wanneer TC wordt gedeactiveerd, blijft de ESC actief maar met een hogere regeldrempelwaarde.

U kunt TC weer activeren door nogmaals op Rijden en bediening te drukken. Bij het weer activeren van TC verschijnt er een statusbericht op het Driver Information Center.

De TC wordt ook opnieuw geactiveerd wanneer u het contact de volgende keer weer inschakelt.

Storing

Bij een storing in het systeem licht het controlelampje Rijden en bediening ononderbroken op en verschijnt er een bericht in het Driver Information Center. Het systeem is buiten werking.

Oorzaak van de storing onmiddellijk door een werkplaats laten verhelpen.

Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)

De elektronische stabiliteitsregeling (ESC) verbetert indien nodig de rijstabiliteit ongeacht de staat van het wegdek of de grip van de banden.

Zodra de auto dreigt uit te breken (onderstuur/overstuur) wordt het motorvermogen verminderd en worden de wielen afzonderlijk afgeremd.

ESC werkt in combinatie met het Traction Control-systeem (TC). Het voorkomt dat de aangedreven wielen doorslaan.

De koppelverdeling is een speciale functie die het koppel over de aangedreven wielen verdeelt voordat ESC ingrijpt. Bij het nemen van bochten worden de wielen in de binnenbocht onafhankelijk afgeremd. Daarnaast wordt het motorkoppel overgedragen naar het aangedreven wiel in de buitenbocht. Hierdoor vermindert de neiging tot onderstuur en is er meer grip op de weg wanneer snel bochten worden genomen.

Rijden en bediening

ESC werkt na elke motorstart zodra het controlelampje Rijden en bediening dooft.

Wanneer ESC werkt, knippert Rijden en bediening.

Waarschuwing Laat u door dit speciale veiligheidssysteem niet verleiden tot een roekeloze rijstijl.

Snelheid aan de staat van het wegdek aanpassen.

Uitschakelen

Rijden en bediening

U kunt ESC en TC deactiveren:

Rijden en bediening

U kunt de ESC weer activeren door nogmaals op de toets Rijden en bediening te drukken.

Als het TC-systeem eerder uitgeschakeld was, worden zowel TC als ESC opnieuw geactiveerd. Rijden en bediening en doven wanneer TC en ESC opnieuw worden geactiveerd.

ESC wordt ook opnieuw geactiveerd wanneer u de ontsteking de volgende keer weer inschakelt.

Storing

Bij een storing in het systeem licht het controlelampje Rijden en bediening ononderbroken op en verschijnt er een bericht in het Driver Information Center. Het systeem is buiten werking.

Oorzaak van de storing onmiddellijk door een werkplaats laten verhelpen.

Sportmodus

De Sport-modus past de instellingen van sommige autosystemen aan voor een sportievere rijstijl.

Inschakelen

Rijden en bediening

Druk bij een draaiende motor op SPORT.

De LED in de toets licht op wanneer de Sport-modus actief is en er verschijnt een statusbericht op het Driver Information Center.

Uitschakelen

Druk kort op SPORT. De volgende keer dat u het contact inschakelt, wordt de Sport-modus gedeactiveerd.

Zie ook:

Ford Focus. Een zekering vervangen
Algemene informatie Als elektrische componenten in de auto niet werken, kan er een zekering kapot zijn. Kapotte zekeringen hebben een kapotte draad in de zekering. Zekeringkast in pa ...

Toyota Auris. Voeren van een telefoongesprek
Doorschakelen van een telefoongesprek Tijdens het tot stand brengen van een gesprek, wanneer een gesprek wordt ontvangen en tijdens een gesprek kan een oproep worden doorgestuurd tussen de mobiele ...

Modellen: