Toyota Auris: Als uw auto oververhit
raakt - Stappen die genomen
moeten worden in
noodgevallen - Bij problemen - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Als uw auto oververhit raakt

Het volgende kan erop duiden dat de auto oververhit raakt.

Correctieprocedures

1. Breng de auto op een veilige plaats tot stilstand, schakel de airconditioning uit en zet vervolgens de motor af.

2. Als er stoom te zien is: Open, nadat de stoom is verdwenen, voorzichtig de motorkap.

Als er geen stoom te zien is: Open voorzichtig de motorkap.

Behalve 8NR-FTS en 1WW motor

3. Controleer nadat de motor voldoende is afgekoeld de slangen en het radiateurblok (radiateur) op sporen van lekkage.

  1. Radiateur
  2. Koelventilator

Neem bij lekkage van een grote hoeveelheid koelvloeistof onmiddellijk contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

8NR-FTS en 1WW motor

3. Controleer nadat de motor voldoende is afgekoeld de slangen en het radiateurblok (radiateur) op sporen van lekkage.

  1. Radiateur
  2. Koelventilatoren

Neem bij lekkage van een grote hoeveelheid koelvloeistof onmiddellijk contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

4. Het koelvloeistofniveau is correct als het zich tussen de streepjes FULL en LOW bevindt.

  1. Reservoir
  2. FULL (maximaal)
  3. LOW (minimaal)

Behalve 8NR-FTS en 1WW motor

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

8NR-FTS motor

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

1WW motor

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

5. Vul indien nodig koelvloeistof bij.

In noodgevallen mag ook water gebruikt worden als u geen koelvloeistof bij de hand hebt.

Behalve 8NR-FTS motor

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

8NR-FTS motor

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

6. Start de motor, schakel de airconditioning in en controleer of de koelventilator van de radiateur draait en of er geen koelvloeistof lekt uit de radiateur of de slangen.

De koelventilator gaat draaien als de airconditioning wordt ingeschakeld direct na een koude start. Controleer of de ventilator draait door ernaar te luisteren en te voelen of er luchtstroom is. Schakel als u hier niet zeker van bent de airconditioning nog een aantal keer in en uit. (De ventilator werkt mogelijk niet bij temperaturen beneden het vriespunt.)

7. Als de koelventilator niet draait: Schakel onmiddellijk de motor uit en neem contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Als de koelventilator draait: Laat de auto nakijken door de dichtstbijzijnde erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

WAARSCHUWING

■Bij controles in de motorruimte van uw auto Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan ernstig letsel, zoals brandwonden, tot gevolg hebben.

OPMERKING

■Bij het bijvullen van koelvloeistof Vul langzaam koelvloeistof bij nadat de motor voldoende is afgekoeld. Het te snel bijvullen van koude koelvloeistof bij een hete motor kan schade aan de motor veroorzaken.

■Voorkomen van beschadigingen aan het koelsysteem Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen:

Zie ook:

KIA Cee'd. Dieselmotor
Dieselbrandstof Gebruik voor de dieselmotor alleen bij het benzinestation verkrijgbare dieselbrandstof die aan de EN 590-norm of vergelijkbaar voldoet. (EN staat voor "European Norm"). ...

Citroen C4. Vergrendelen van de auto
Normale vergrendeling Druk, terwijl de elektronische sleutel zich binnen de detectiezone A bevindt, met een van uw vingers op een van de portiergrepen (bij de merktekens). Als u de kn ...

Modellen: