Ford Focus: Beheer motorkoelvloeistoftemperatuur - Motorkoelvloeistof controleren - Onderhoud - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Beheer motorkoelvloeistoftemperatuur

WAARSCHUWING

Om het risico op een botsing en verwondingen te beperken, moet u erop bedacht zijn dat de rijsnelheid kan afnemen en dat de auto wellicht niet op vol vermogen kan accelereren totdat de koelvloeistof is afgekoeld.

Als u een aanhanger trekt met uw voertuig, kan de motor tijdelijk warmer worden tijdens zwaar gebruik, bijvoorbeeld wanneer u een lange of steile helling op rijdt bij hoge omgevingstemperaturen.

Op dat moment kunt u merken dat de naald van de koelvloeistoftemperatuurmeter naar de rode zone beweegt en dat een bericht op het informatiedisplay verschijnt.

U kunt merken dat de rijsnelheid afneemt, doordat het motorvermogen is beperkt om de motorkoelvloeistoftemperatuur te beheren.Uw auto kan deze modus starten in bepaalde omstandigheden bij hoge temperaturen en hoge belasting.De mate van snelheidsverlaging is afhankelijk van de voertuigbelasting, de helling en de omgevingstemperatuur.Als dit gebeurt is het niet nodig om uw auto tot stilstand te brengen.U kunt blijven rijden.

Onder zeer zware omstandigheden wordt de airconditioning mogelijk automatisch in- en uitgeschakeld om oververhitting van de motor te voorkomen. Wanneer de koelvloeistoftemperatuur daalt naar de normale bedrijfstemperatuur, wordt de airconditioning ingeschakeld.

Ga als volgt te werk als de koelvloeistoftemperatuurmeter volledig in de rode zone staat of als de waarschuwing voor koelvloeistoftemperatuur of de motorstoringslamp verschijnt op het informatiedisplay:
  1. Breng de auto tot stilstand zodra dit veilig kan. Schakel de parkeerrem volledig in en schakel in de parkeerstand (P) of neutraal (N).
  1. Laat de motor draaien totdat de naald van de koelvloeistoftemperatuurmeter terugkeert naar de normale positie.Volg de resterende stappen als de temperatuur na enkele minuten niet daalt.
  1. Zet de motor uit en wacht tot de motor is afgekoeld. Controleer het koelvloeistofpeil.
  1. Voeg onmiddellijk verdunde koelvloeistof bij als het koelvloeistofpeil op of onder de minimummarkering staat.
  1. Als het koelvloeistofpeil normaal is, start de motor dan opnieuw en rijd verder.
Zie ook:

Citroen C4. Rijden op een overstroomde weg
Probeer het rijden over overstroomde wegen zo veel mogelijk te vermijden, want het water kan de motor, versnellingsbak en het elektrische systeem van uw auto ernstig beschadigen. Bent u genoodzaakt ...

Citroen C4. Vergrendelen van de auto
Normale vergrendeling Druk, terwijl de elektronische sleutel zich binnen de detectiezone A bevindt, met een van uw vingers op een van de portiergrepen (bij de merktekens). Als u de kn ...

Modellen: